Для аспірантів

Протягом усього періоду свого існування кафедра готувала кадри вищої кваліфікації через аспірантуру за науковими спеціальностями:  12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення); 12.00.06 (земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право).

На даний час підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі трансформується відповідно до вимог чинного законодавства України.


Уряд продовжив строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук”

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Доктора философии могут защититься в разовых ученых советах

Вимоги до оформлення дисертації