Визнання цивілістичної наукової школи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 502 від 30 грудня 2021 року з метою забезпечення наукового супроводу діяльності Верховної Ради України створено Науково-консультативну раду.

В секції «Цивільне та підприємницьке законодавство. Цивільне процесуальне законодавство. Господарське процесуальне законодавство» Науково-консультативної ради Верховної Ради України цивілістичну наукову школу Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова представляє ректор – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Вячеслав Іванович Труба.