Позачергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з цивільного права (02.06.2020)

Другого  червня 2020 року на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося позачергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з цивільного права, присвячене Дню захисту дітей. Керівником заходу виступила кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, адвокат Вікторія Володимирівна Валах.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

День захисту дітей було започатковано у Парижі 1949 року. І вже наступного року ООН підтримала цю ідею й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 року. Вона  проголосила рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

На засіданні гуртка було заслухано доповіді студентів 2 курсу 4 групи денної форми навчання спеціальності «Право», в яких висвітлювались такі питання:

  • правові проблеми права людського плоду на життя;
  • визначення походження дитини та державна реєстрація її народження;
  • цивільна правосуб’єктність малолітніх;
  • цивільна правосуб’єктність неповнолітніх;
  • правовий статус законних представників дітей;
  • повноваження органів опіки та піклування у сфері захисту прав дітей;
  • особливості участі дітей у спадкових та медичних правовідносинах, а також у правовідносинах щодо об’єктів інтелектуальної власності.
Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Доповідачі окреслили окремі проблеми у тих чи інших сферах життя дитини та спробували віднайти оптимальні рішення з урахуванням найкращих інтересів дітей. Усі доповіді були проілюстровані прикладами із судової практики України.

Інформацію та фото надала В.В. Валах