В ОНУ відбулась 74-а звітна конференція студентів, аспірантів та здобувачів

З 25 по 27 квітня 2018 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова проходила 74-а звітна конференція студентів, аспірантів та здобувачів.

Під час конференції. Зліва направо: Ю.О. Пилипенко, І.О. Голоденко, А.Л. Святошнюк
Під час конференції. Зліва направо: Ю.О. Пилипенко, І.О. Голоденко, А.Л. Святошнюк

Двадцять п’ятого квітня 2018 року (в аудиторії 204 нового корпусу на Французькому бульварі) відбулось засідання підсекції “Проблеми правового регулювання відносин у приватноправовій сфері”. Робота підсекції була організована кафедрою цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультета університету  (керівник підсекції – кандидат юридичних наук  А. Л. Святошнюк; секретар підсекції – старший викладач І. О. Голоденко).

Під час конференції
Під час конференції

В рамках підсекції було представлено дев’ятнадцять доповідей, серед яких найбільший інтерес викликали такі:

А.С. Кисель – “Доменне ім’я в системі об’єктів права інтелектуальної власності”;

В.В. Булат – “Співвідношення понять “регрес та суброгація” у цивільному законодавстві України”;

Під час конференції
Під час конференції

М.М. Ячменська  – “Правова характеристика та місце спадкового договору в системі  цивільного законодавства”;

Ю.О. Пилипенко (ст. викл. кафедри цивільно-правових дисциплін) – “Проблемні питання належного виклику і повідомлення учасників цивільного процесу”;

Л.П. Мартинюк – “Деякі питання представництва за оновленим Цивільним процесуальним кодексом України”;

Під час конференції
Під час конференції

Є.С. Гоголь – “Аліментні зобов’язання в Україні: основні новели законодавства”;

О.С. Максименко – “Правове регулювання електронного договору та особливості його  укладення”.

Після конференції. Загальне фото на пам'ять
Після конференції. Загальне фото на пам’ять

У роботі підсекції також взяли участь такі викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін: В.І. Труба (кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан ЕПФ); Л.М. Токарчук (кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри, заступник декана ЕПФ); Д.М. Ситніков (кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри).

Інформацію та фотографії надали
А.Л. Святошнюк та І.О. Голоденко