Відкрита лекція, присвячена 25-річчю з дня прийняття Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

Двадцятого листопада 2017 року на  економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулась відкрита лекція, присвячена 25-річчю з дня прийняття Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

В.В. Валах
В.В. Валах

Лекцію провела кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціаціїї адвокатів України Вікторія Володимирівна Валах. Слухачами стали викладачі та студенти економіко-правового факультету, а також запрошені гості.

Під час лекції
Під час лекції

 У рамках лекції було висвітлено значення “Основ” як “медичної конституції” в умовах проведення в Україні медичної реформи, зокрема:  проаналізовано основні положення “Основ” щодо правового статусу пацієнтів та закладів охорони здоров’я; розкрито проблемні питання стосовно окремих прав пацієнтів (на кваліфіковану медичну допомогу, на вільний вибір лікаря, на медичну інформацію, на нерозголошення лікарської таємниці, на надання добровільної інформованої згоди на медичне втручання).

Під час лекції
Під час лекції

Також  зроблено спробу розмежування понять «медична допомога» та «медична послуга»  – задля правильного їх розуміння у контексті прийнятого Закону України  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Окремо були розглянуті види медичних послуг, передбачені “Основами”, та їх основні відмінності. Наприкінці звернуто увагу слухачів на необхідність розмежування договору добровільного медичного страхування та довгострокового договору про надання медичних послуг.

Під час лекції
Під час лекції

Після лекції слухачі мали можливість поставити лекторові запитання та отримати відповіді на них. Зокрема, жваві дискусії викликали питання щодо: невідповідності віку повної дієздатності пацієнта за “Основами” та чинними Цивільним і Сімейним кодексами; необхідності сплати судового збору за подання позовної заяви про відшкодування майнової шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я у результаті ненадання (неналежного надання) медичної допомоги;  порядку заповнення добровільної інформованої згоди пацієнта на медичне втручання тощо.

А.В. Смітюх – під час обговорення
А.В. Смітюх – під час обговорення
В.І. Труба – під час обговорення
В.І. Труба – під час обговорення

У цілому лекція, присвячена 25-річчю з дня прийняття Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, відбулась в атмосфері зацікавленості:  як лектора – в інформаційній обізнаності слухачів щодо основних положень “Основ” та їх практичного застосування, так і слухачів – у підвищенні рівня власної правосвідомості у сфері медичного права.

Інформацію та фото надала  В.В. Валах