ЧЕРГОВЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ (ZOOM) СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шостого квітня 2021 року о 14:20 на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення кафедри цивільно-правових дисциплін, за темою: “LEGAL REGULATION OF WORKING HOURS AND REST TIME UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES” (“Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку за законодавством України та окремих зарубіжних країн”). Вперше робочою мовою була обрана англійська.

 

Скриншот 1

За порядком денним тематика засідання присвячувалася основним трудовим правам людини – забезпеченню закріпленого у главах 4 та 5 КЗпП України права кожного на відпочинок  як одного з пріоритетних питань трудового права та правовому регулюванню робочого часу, а також робочому часу та часу відпочинку, визначеному в міжнародних актах, за законодавством окремих країн.

Основні доповідачі:

  1. Вступ. Ольга Потопахіна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, науковий керівник студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення;
  1. Ксенія Мальцева, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Робочий час та його тривалість за законодавством України та США”). Під час свого виступу доповідачка охопила певний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найзначніших аспектах законодавства України та США, деталізувала значення видів та режимів робочого часу. Слухачі проявили небайдужість до обраної теми і ставили запитання, після чого серед них виникла жвава дискусія, яка допомогла розкрити відповідне питання ще ширше.

Скриншот 2

 

  1. Анастасія Виходець, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та Німеччини”. Доповідачка розповіла про особливості правового регулювання часу відпочинку в Україні та Німеччині, конкретизувала види відпочинку, відповідно до Кодексу зaконів про працю України, а також зазначила, чим відрізняється час відпочинку у цих двох країнах. Після цього, аудиторія почала ставити запитання щодо відмінностей відпусток та скороченого часу в Україні та Німеччині. Доповідь завершилася дискусією про те, як можна покращити регулювання часу відпочинку у нашій країні.

 

Скриншот_3_

Слід також вказати найцікавіші запитання від аудиторії слухачів, які не лише підбадьорили інших учасників до обговорення, але і змусили поміркувати над якісним забезпеченням часу праці та відпочинку, спираючись на зарубіжний досвід США та Німеччини:

1) Який головний відмінний критерій правового регулювання часу відпочинку у Німеччині та Україні? (Л. Терпан);

2) Чи врегульовує Федеральне законодавство США таку категорію, як перерва для харчування упродовж робочого дня? (Д. Шарата);

3) Назвіть основні фактори, що визначають тривалість робочогу часу в США  (Л. Терпан);

4) Чи дозволяє трудове право країни особі працювати понад зазначений норматив робочого часу? (Д. Шарата);

5) Скільки на федеральному рівні в країні визначено святкових днів, які є обов’язковими в усіх 50 штатах? (Д. Шарата);

6) Назвіть відмінність скороченого робочого часу від неповного робочого часу  за законодавством Німеччини (М. Оганісян).

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний аналіз законодавства України в сфері застосування нормальної тривалості робочого часу та часу відпочинку та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного трудового законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду). Всього у засіданні взяли участь 25 учасників.

Автор інформації: О.М. Потопахіна

ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ (ZOOM) СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (29.04.2020)

З нагоди відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці, який цього року проводився під девізом “Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя”, 29 квітня 2020 року, о 14:20, на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося онлайн-засідання (ZOOM)  студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: Охорона праці медичних працівників як передумова збереження їх здоров’я пiд час виконання службових обов’язкiв у перioд пандемії  коронавiрусної хвороби COVID-19“.

О.М. Потопахіна – під час онлайн-засідання гуртка
О.М. Потопахіна – під час онлайн-засідання гуртка

Сьогодні  увесь світ об’єднується у боротьбі проти пандемії коронавірусної інфекції, кожен із нас зобов’язаний бути соціально свідомим, відповідальним та вжити усіх заходів аби зберегти життя та здоров’я – своє, наших рідних, друзів, колег.  Медичні працівники знаходяться в безпосередній близькості до інфікованих та піддаються не просто зараженню, а отриманню вірусу у великих дозах. У боротьбі з Covid-19 медперсонал у всьому світі платить дуже високу ціну. Тисячі медпрацівників заразилися вірусом, кількість померлих лікарів неухильно зростає.

В.В. Валах – під час онлайн-засідання гуртка
В.В. Валах – під час онлайн-засідання гуртка

Медики всього світу звертаються з проханням визнати захворювання, викликане коронавірусом, професійним. Така пропозиція, безумовно, є логічною, оскільки ризик зараження при виконанні професійних обов’язків набагато вищий серед медперсоналу, ніж в інших професійних групах, і збільшується, коли відсутні засоби індивідуального захисту. Все вищенаведене (і не тільки) свідчить про актуальність обраної тематики.

Як основні доповідачі на заході виступили:

Ольга Миколаївна Потопахіна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, науковий керівник студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення;

Під час онлайн-засідання гуртка
Під час онлайн-засідання гуртка

Вікторія Володимирівна Валах, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоэтики, член  Комітету із сімейного права Національної Асоціації адвокатів України, член Європейської асоціації  медичного права (ЕАHL);

Анастасія Яцюк,  студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь на тему: “Порядок організації роботи працівників медичної швидкої допомоги в період пандемії коронавірусної хвороби Covid-19”);

Олена Колеснік, студентка 4 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь на тему: “Право на безпечні та здорові умови праці – одне з основних прав медичних працівників під час виконання службових обов`язків у період пандемії коронавiрусної хвороби Covid-19”);

Під час онлайн-засідання гуртка
Під час онлайн-засідання гуртка

Крім того, на засіданні були заслухані та обговорені такі доповіді:

“Правове регулювання оплати праці медичних працівників під час виконання службових обов`язків у період пандемії коронавiрусної хвороби Covid-19” (В. Тарапата, “Право”, д/в, 4 курс); “Організація роботи пологових будинків у перioд пандемії коронавiрусної хвороби COVID-19” (В. Трєвогіна, “Право”, д/в, 4 курс); “Зарубіжний досвід правового регулювання оплати праці медичних працівників під час виконання службових обов`язків у період пандемії коронавiрусної хвороби Covid-19” (М. Шнайдерман, “Право”, д/в, 4 курс); “Порядок організації дезінфекційних і стерилізаційних заходів медичних працівників у закладах охорони здоров’я після контакту з пацієнтами у період спалаху інфекційного захворювання” (Т. Іванова, “Право”, д/в, 4 курс); “Забезпечення безпечних та здорових умов праці медичних працівників у період пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 поза межами медичних закладів: транспортування, забезпечення продуктами харчування, догляд за дітьми та ін.” (М. Шевченко, “Право”, д/в, 4 курс); “Охорона праці фармацевтичних працівників під час виконання службових обов`язків у період пандемії коронавiрусної хвороби Covid-19” (І. Біла, “Право”, д/в, 4 курс); “Правила використання засобів індивідуального захисту медичних працівників у перioд пандемії коронавiрусної хвороби  COVID-19″ (П. Гаджиєва, “Право”, д/в, 4 курс); “Відсторонення від роботи медичних працівників у перioд пандемії коронавiрусної хвороби COVID-19” (В. Закревська, “Право”, д/в, 4 курс); “Правомірність переведення працівників на дистанційну роботу у період пандемії коронавірусної хвороби  COVID-19″ (В. Ясенко, “Право”, д/в, 4 курс); “Міжнародний досвід захисту медичних працівників в умовах пандемії  COVID-19″ (Б. Тарасова, “Право”, д/в, 4 курс).

Під час онлайн-засідання гуртка
Під час онлайн-засідання гуртка

На онлайн-засіданні студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення було проведено обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань щодо охорони праці медичних працівників в умовах пандемії коронавiрусної хвороби COVID-19 при виконанні ними своїх службових обов’язків.

Під час онлайн-засідання гуртка
Під час онлайн-засідання гуртка

Всього у засіданні взяли участь 34 учасники, серед яких: І.О. Голоденко, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова; студенти-юристи та студенти-економісти денної форми навчання економіко-правового факультету університету. Активну участь в обговоренні дискусійних питань взяли: І.О. Голоденко, М. Смірнова, В. Ясенко та ін.

Інформацію та фотографії надала О.М. Потопахіна

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (24.10.2019)

Двадцять четвертого жовтня 2019 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Ольга Миколаївна Потопахіна), на якому було розглянуто тему «Проблеми застосування пенсійного законодавства».

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

На сучасному етапі розвитку держави та суспільства соціальний захист та соціальне забезпечення відіграють провідну роль у забезпеченні добробуту населення країни. Саме тому аспекти трудового права та соціального забезпечення завжди є одними з найбільш актуальних.

Студенти економіко-правового факультету підготували вісім доповідей з  найактуальніших та проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Оскільки сьогодні Україна перебуває в активному процесі приведення свого законодавства в сфері пенсійного забезпечення у відповідність до європейських стандартів, студенткою Фатімою Гаджиєвою були окреслені перспективи розвитку пенсійної системи України в умовах євроінтеграції. Студенти обговорили світові тенденції пенсійного забезпечення та спробували передбачити, в якому напрямі надалі буде розвиватися світова спільнота.

Також свої доповіді презентували студенти, які  досліджували найбільш важливі та спірні аспекти пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. Серед них – студентка Інна Біла, яка проаналізувала до найдрібніших деталей пенсійне законодавство України – в частині норм, що визначають  порядок та умови призначення пенсій особам, які втратили годувальника.

Доповідачка  проаналізувала багато проблемних ситуацій, які найчастіше зустрічаються у повсякденному житті (з прикладами їх вирішення), зосередила увагу аудиторії на особливо важливих моментах. Слухачі не залишилися байдужими і ставили запитання, які, в результаті, допомогли розкрити відповідне питання ще ширше.

Після засідання гуртка. Фото на пам'ять
Після засідання гуртка. Фото на пам’ять

Тетяна  Іванова досліджувала питання правового регулювання призначення пенсій військовослужбовцям. Доповідачка охопила величезний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найбільш суперечливих аспектах, після чого серед слухачів виникла досить активна дискусія, в якій студенти обмінювалися своїми точками зору щодо необхідності правового регулювання даних відносин.

Досить цікавою була доповідь Олени Колеснік, яка розкрила проблемні питання правового регулювання порядку та умов призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Під час свого виступу студентка посилалася на актуальну судову практику та окреслювала новели законодавства в цій сфері. Аудиторія досить активно обговорювала особливості призначення пенсій особам, які перебувають поза межами держави, проте мають право на отримання таких виплат.

Об’ємну дослідницьку роботу провели студенти Вікторія Тарапата,  Анастасія Яцюк, Маргарита Хижняк та Микола Деордєв, які доповідали такі теми, як: «Особливості професійного пенсійного фонду», «Пенсійне забезпечення учасників АТО», «Особливості призначення пенсій по інвалідності» та «Ідеї щодо покращення механізму з надання пенсій по інвалідності».

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний  аналіз законодавства України в сфері пенсійного забезпечення та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного пенсійного законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду).

Інформацію та фотографії надала О.М. Потопахіна

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (19.10.2018)

Дев’ятнадцятого жовтня 2018 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: «Соціальні права людини та їх державне забезпечення: сучасні тенденції розвитку».

Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна
Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна

Значну питому вагу у системі основних конституційних прав і свобод людини і громадянина займають соціальні права і свободи, які дозволяють громадянам реалізовувати можливу поведінку або діяльність у соціальній сфері. Важливим соціальним правом є право на соціальний захист (ст. 46 Конституції України), що передбачає можливість отримання пенсій, соціальних виплат та допомоги, що є основними джерелами існування і забезпечують прожитковий мінімум на випадок повної, часткової або тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття з незалежних від людини обставин; старості та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна
Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна

На засіданні студентського гуртка були присутні більше 30-ти студентів 4-го та 5-го курсів денного відділення спеціальності “Право” економіко-правового факультету, які брали активну участь в обговоренні дискусійних питань. Найбільш влучними виявилися запитання Ячменської М. та Дегтяренко А.

Окремо слід відмітити доповіді студентів 4 курсу економіко-правового факультету:  Мироненко М., Хайнак Ю., Жигайло Д., Трамбач О., Кривошликової А., Горової Є. та ін.

Цікавими для студентської аудиторії виявилися доповіді Жигайло Д., який досліджував проблемні  питання правового регулювання сплати одноразової  грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, та Кривошликової А., яка вивчала діюче соціальне страхове законодавство України у частині страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, що спричинили втрату працездатності працівників.

Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна
Під час засідання. Фото © О.М. Потопахіна

В результаті роботи студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення було проведено обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань щодо сучасних тенденцій розвитку соціальних прав людини.

Наступне засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення планується провести наприкінці листопада 2018 року.

                                                                Автор інформації:  О.М. Потопахіна

Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (27.04.2018)

Двадцять сьомого квітня 2018 року відбулося  чергове  засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою:  «Гарантії прав громадян на охорону праці», з нагоди відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці під девізом: “Захищене і здорове покоління». 

Фото-кружок

Цей девіз збігається з метою і завданнями Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею, який відзначають 12 червня.

За оцінками МОП, у світі в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві кожен день вмирають близько 5-6 тис. осіб, а за рік ця цифра становить від 2 до 2,3 млн осіб. Окрім смертельних випадків, щороку через неналежні умови праці понад 400 млн осіб отримують на робочих місцях травми, каліцтва або хвороби, при цьому більше 270 млн нещасних випадків призводять  до тимчасової втрати працездатності понад 3 днів. Серед молоді рівень травматизму на роботі на 40% вищий, ніж серед працівників, вік яких перевищує 24 роки. У світі у шкідливих умовах працюють 541 млн молодих працівників віком 15-24 років (серед них 37 млн – діти), а це понад 15% робочої сили.

Забезпечення гідних і безпечних умов праці передбачено в Національній доповіді Уряду України «Цілі сталого розвитку: Україна», що була представлена 15 вересня 2017 року. У цьому документі визначено показники досягнення цілей сталого національного розвитку до 2030 року з урахуванням глобальних орієнтирів і принципів та суспільної думки щодо майбутнього країни. Одна із цілей – гідна праця та економічне зростання. Її реалізація в інтересах молодого покоління потребує узгодженого комплексного підходу до викорінення дитячої праці та популяризації культури профілактики безпеки і гігієни праці.

У контексті цієї події на засіданні студентського наукового гуртка учасники обговорили текст Звернення Організаційного комітету до органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ і організацій та План заходів з відзначення у 2018 році Дня охорони праці в Україні під девізом «Захищене і здорове покоління».

Окремо слід відмітити доповіді студентів 4 курсу спеціальності “Право” економіко-правового факультету: Чиканчи, Браташ , Безверхньої, Колмакан, Гоман, Тростянецької, Берези, Мартинюк та ін. Активну участь в обговоренні дискусійних питань взяли студенти Боднар та Підлісняк.

В результаті роботи студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення було проведено обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань щодо вдосконалення актів чинного законодавства, проекту Трудового кодексу України в цій сфері з урахуванням законодавчого досвіду окремих зарубіжних країн.

Автор інформації: О.М. Потопахіна

Чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення

Двадцятого квітня 2017 року на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: «Основні напрямки удосконалення законодавства України про працю та охорону праці».

Після засідання гуртка
Після засідання гуртка

Одним із основних трудових прав людини є право на здорові та безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному законодавстві. Забезпечення закріпленого у ч. 4 ст. 43 Конституції України права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці здійснюється за допомогою комплексу правових норм, які традиційно включаються до інституту «Охорона праці» як складової системи трудового права.

Студентами економіко-правового факультету були підготовлені доповіді за різною тематикою (в рамках теми засідання гуртка), зокрема значна увага була приділена питанням удосконалення законодавства України про працю та охорону праці, аналізу положень проекту Трудового кодексу України у відповідній частині.

Особливо слід відзначити доповіді студентів 4 курсу економіко-правового факультету: Є. Гоголь, В. Бутенко, В. Ворончук, К. Войтович, А. Крижановської, Е. Кристєвої. Активну участь в обговоренні дискусійних питань взяли А. Кульбаба та В. Мурин.

В результаті роботи студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення було проведено обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань щодо удосконалення законодавства про охорону праці.

Наступне засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення планується провести наприкінці червня 2017 року на тему: «Правове регулювання охорони праці жінок».

Інформацію та фотографію надала О.М. Потопахіна

Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення від 9 листопада 2016 р.

Дев‘ятого листопада 2016 р. на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення, присвячене проблемам впровадження загальнообов’язкового  державного  соціального   медичного  страхування  в Україні, в якому взяли участь 37 осіб.

О.М. Потопахіна (стоїть) – під час засідання гуртка
О.М. Потопахіна (стоїть) – під час засідання гуртка

Рівень медичного обслуговування населення країни зараз не влаштовує ні населення, ні самих медичних працівників. Сфера охорони здоров’я практично не реформувалась і залишилась неефективною системою медичної допомоги населенню. Разом з тим, за роки незалежності спостерігається поява нових форм медичного обслуговування населення, наприклад, широке впровадження приватних клінік, інституту сімейного лікаря, розвинута система платних медичних послуг, що мають право надавати державні установи, медичне страхування та ін.

Однак, появу нових форм медичного обслуговування населення не можна вважати  корінною зміною самої системи охорони здоров’я. Вони не можуть конкурувати з державною системою по масштабах діяльності, є фінансово недоступними для переважної більшості міського населення. Саме тому,  чергове  засідання студентського наукового гуртка з трудового права і права соціального забезпечення було присвячено актуальній темі: «Перспективи та проблеми впровадження загальнообов’язкового  державного  соціального   медичного  страхування  в Україні».

Традиційно робота студентського наукового гуртка розпочалася зі вступного слова керівника гуртка, к.ю.н, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін О.М. Потопахіної, яка привітала учасників заходу, відзначила важливість обраної тематики та визначила мету засідання – виявлення основних проблем та недоліків існуючої системи медичного обслуговування в країні, визначення можливих шляхів впровадження системи обов’язкового медичного страхування з подальшим аналізом перешкод та перспектив, що пов’язані з таким реформуванням.

Потім виступив основний доповідач – студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Ірина Гущина, яка зорієнтувала студентів в актуальних питанняу в рамках тематики засідання наукового гуртка, проаналізувала законопроекти, розкрила сучасний стан і перспективи впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні. Доповідь було доповнено виступом студентки 2 групи 4 курсу ЕПФ Валерії Ворончук,  яка зробила  екскурс в історію виникнення медичного страхування в Україні та дослідила його розвиток.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Після цього взяла слово адвокат, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін   Одеського національного  університету  імені І.І. Мечникова, кандидат  юридичних наук  В.В. Валах, яка наголосила, що одне з основних протиріч, що стосуються системи охорони здоров’я в Україні, полягає в несумісності сучасних і більш ефективних форм надання медичної допомоги населенню і державної системи охорони здоров’я, яка залишилась адміністративною. Крім того, В.В. Валах, зауважила, що накопичений  багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем медичного страхування та страхування здоров’я. До теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, через обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма.

Вікторія Володимірівна підкреслила, що ці види у відокремленому вигляді практично не використовуються ні в одній державі, але в деяких державах вони займають домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. У таких країнах, як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія, домінує система обов’язкового медичного страхування, а у США має перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де близько 90 % американців користуються послугами приватних страхових компаній. Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, є Німеччина.

Співдоповідачем, згідно з регламентом, була призначена студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Анастасія Корденкова, яка проаналізувала світовий досвід медичного страхування і можливість застосування його в нашій країні. Студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Вікторія Мурин додала, що  на сучасному етапі розвитку економіки України необхідно досліджувати тенденції розвитку розвинутих країн у сфері соціального забезпечення. Тільки вивчаючи та аналізуючи зарубіжний досвід, можна планувати формування ефективної економічної моделі соціального страхування України, до того ж належна підтримка держави є важливою й необхідною складовою реформування цієї галузі. Впровадження загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування хоча й не вирішить всі проблеми медичної системи України, однак безумовно призведе до підвищення соціальних стандартів держави.

Під час засідання гуртка. Стоять (зліва направо): О.М. Потопахіна, К.Ю. Кармазіна
Під час засідання гуртка. Стоять (зліва направо): О.М. Потопахіна, К.Ю. Кармазіна

Адвокат, доцент кафедри конституційного права та правосуддя   Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук  К.Ю. Кармазіна висловила свою чітку позицію з цього питання та зробила висновок: «Протягом останніх років вже було розглянуто кілька альтернативних законопроектів, що безпосередньо стосуються загальнообов’язкового медичного страхування, але жодний з них ще не було прийнято, через існування певних проблемних питань, що перешкоджають впровадженню такого виду страхування, а саме: за Конституцією України медична допомога має статус безкоштовної, і сплата страхових внесків на соціальне медичне обов’язкове державне страхування буде автоматично порушувати норми Конституції України».

О.М. Потопахіна  додала: «Якщо буде збільшено нарахування на фонд оплати праці, то для роботодавців буде вигідніше використовувати тіньові схеми оплати праці робітників, що призведе до обмеження її зростання». Дуже важливо, щоб Україна при запровадженні страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги, введенні платної медицини та системи оплати за надані послуги перейняла позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, через які пройшли інші країни.

Загалом засідання пройшло на високому науковому рівні, у формі дискусії, під час якої учасники порушували як теоретичні, так і практичні проблеми медичного обслуговування. Слід окремо відзначити студентів, які брали активну участь в обговоренні проблемних питань та висловлювали, обґрунтовували свою точку зору. Зокрема, це: студентка 1 групи 4 курсу ЕПФ Марія Захарченко, студент 2 групи 4 курсу ЕПФ Олександр Рябоконь, студент 5 групи 4 курсу ЕПФ Владислав Фірсов, студент 6 групи 4 курсу ЕПФ Вадим Магазинник та інші.

Студенти на засіданні гуртка, обговорюючи спірні питання між собою, з керівником гуртка, із запрошеними спеціалістами, отримали досвід виступу з доповідями перед аудиторією та набули досвід мислити самостійно.

Автор інформації:  О.М. Потопахіна

Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення

Дванадцятого квітня 2016 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: «Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві».

Під час засідання наукового гуртка
Під час засідання наукового гуртка

У засіданні гуртка, крім його керівника – кандидата юридичних наук, доцента О.М. Потопахіної та студентів, також взяли участь старші викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін О.В. Байло і М.А. Гора.

Одним із найважливіших інститутів трудового права, без сумніву, є інститут охорони праці, який при переході до ринкових умов господарювання є одним із найвразливіших у системі трудового права.

Під час засідання наукового гуртка
Під час засідання наукового гуртка

Існуюча в Україні система перевірки безпеки праці потребує удосконалення та приведення її до міжнародних стандартів. Україні потрібно нині вивчати досвід розвинених європейських країн та впроваджувати в своє законодавство докорінні зміни, які дозволять уникнути негативних наслідків у процесі виробництва. Тільки таким чином Україна зможе гарантувати працівникам безпеку виробництва і покращити економічні показники.

Під час засідання наукового гуртка
Під час засідання наукового гуртка

Студентство завзято прониклося проблематикою наукового гуртка. Студентами економіко-правового факультету були підготовлені доповіді за різною тематикою, зокрема значна увага була приділена: питанням міжнародних гарантій безпечних та здорових умов праці; аналізу законодавства європейських країн; проблемам правового регулювання відповідальності за порушення законодавства про працю; вивченню новел проекту Трудового кодексу України з означеної проблематики.

Після засідання наукового гуртка
Після засідання наукового гуртка

Окремо було акцентовано увагу на здійсненні громадського та державного контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці на виробництві. В ході дискусії обговорювалися: правовий статус, ефективність діяльності та повноваження органів державної влади, що здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства про працю та охорону праці; правовий статус органів, що здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, та порядок здійснення зазначеного контролю; проблемні питання притягнення до відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці.

Отже, на засіданні студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення відбулось обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань трудового права та права соціального забезпечення, що сприятиме підвищенню рівня знань студентів з відповідних навчальних дисциплін.

Автор інформації: О.М. Потопахіна