Президент України підписав Закон
«Про судоустрій і статус суддів»

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про судоустрій і статус суддів», прийнятий Верховною Радою України 2 червня 2016 року.

Докладніше дивись:  http://www.president.gov.ua/

28 червня – День Конституції України

Двадцять восьмого червня 2016 року у нашій країні відзначається 20-а річниця Конституції України.

Двадцять восьмого червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію, яка стала реальною основою розбудови незалежної демократичної держави – повноправного  члена світового співтовариства.

Докладніше дивись: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/utverdzhennya-nezalezhno-ukra-ni/ukhvalennya-konstituts-ukra-ni/

ОНУ імені І.І. Мечникова в проекті Британської Ради «English for Universities»

З 6-го по 8-е червня 2016 року в Києві проходив тренінг для викладачів, які в 2015-2016 навчальному році брали  участь у програмі «Англійська мова для вчених» («English for Academics») в рамках Проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів» («English for Universities»).

Друкована продукція Британської Ради
Друкована продукція Британської Ради

Проект був ініційований Британською Радою в грудні 2013 року з метою зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні. Цілі Проекту «Англійська мова для університетів»:  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для досягнення В2/С1 рівня володіння англійською мовою  згідно із шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

Під час тренінгу. На передньому плані – М.А. Гора
Під час тренінгу. На передньому плані – М.А. Гора

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова приєднався до Проекту навесні 2015 року. Учасниками Проекту також є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Донецький національний університет, м. Вінниця; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси. В 2016 році до проекту будуть залучені ще кілька вищих навчальних закладів України.

Під час тренінгу
Під час тренінгу

Тренінг пройшов в Puscha Congress Hotel в місті Києві. Протягом трьох насичених днів викладачі англійської мови та викладачі фахових дисциплін у сумісних сесіях не тільки удосконалювали свої знання з англійської мови, а й обговорювали актуальні питання процесу викладання фахових дисциплін та здійснення наукової роботи в університетах, освоювали нові педагогічні методики.

Під час заходу були підведені підсумки роботи, проведеної в рамках програми «English for Academics» в університетах-учасниках Проекту.

Під час тренінгу
Під час тренінгу

Викладачам також була презентована друга книга серії «English for Academics», в якій для обговорення на заняттях з англійської мови запропоновані такі актуальні для викладачів теми: організація та участь в міжнародних академічних заходах (конференціях, круглих столах, прес-конференціях тощо); написання статей англійською мовою для публікації у фахових виданнях; викладання та навчання англійською мовою. Передбачається, що навчання за цією програмою стартує в університетах-учасниках Проекту з вересня 2016 року.

Вручення сертифікатів учасникам тренінгу. В центрі – М.А. Гора
Вручення сертифікатів учасникам тренінгу. В центрі – М.А. Гора

Від ОНУ імені І.І. Мечникова у заході взяли участь викладачі англійської мови (Оніщук Ірина Юріївна, кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів;  Румянцева Олена Анатоліївна, кафедра іноземних мов природничих факультетів) та викладачі фахових дисциплін (Цевух Юлія Олександрівна, ІМЕМ, кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин; Гора Маріанна Анатоліївна, ЕПФ, кафедра цивільно-правових дисциплін).

Автор інформації: М.А. Гора

Науково-практичний семінар з проблем відповідальності перевізника за договором перевезення пасажира та багажу морським транспортом у міжнародному сполученні

23 травня 2016 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар з проблем відповідальності перевізника за договором перевезення пасажира та багажу морським транспортом у міжнародному сполученні. Як доповідач виступила аспірантка кафедри Тетяна Ілюшина (науковий керівник:  кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права ОНУ імені І.І. Мечникова Є.Д. Стрельцова).

 Докладніше дивись: http://onucivil.com.ua/2016/05/24

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті Є.В. Васьковського

20-21 травня 2016 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулася Міжнародна науково-практична конференція “Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права”, присвячена пам’яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження), організатором якої виступила кафедра цивільно-правових дисциплін.

1
Стенд з науковими працями Є.В. Васьковського (із фондів НБ ОНУ імені І.І. Мечникова)

У конференції взяли участь представники чотирьох країн: України,  Республіки Білорусь, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки.

2
На пленарному засіданні. За трибуною: І.В. Спасибо-Фатєєва. За столом (зліва направо): А.І. Дришлюк, І.С. Канзафарова, С.О. Сліпченко, М.О. Подрезова, В.І. Труба

При відкритті конференції з вітальним словом виступили: В.І. Труба (кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова); М.О. Подрезова (Заслужений працівник культури України, директор Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова); В.М. Зубар, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету “Одеська юридична академія”, управляючий партнер Юридичної фірми “Юрлайн”.

3
Учасники конференції. Перший ряд (зправа наліво): Ю.М. Жорнокуй, М.О. Ткалич та ін.

На початку пленарного засідання доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувачка кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова І.С. Канзафарова  розповіла про життєвий шлях і наукову творчість Є.В. Васьковського. Її  доповідь була доповнена цікавим виступом В.М. Зубаря, який зосередив увагу на сторінках особистого життя Євгена Володимировича та окремих подробицях  “польського періоду” його біографії.

4
Учасники конференції (зправа наліво): В.М. Зубар, С.В. Резніченко, А.В. Скоробагатько та ін.

На пленарному засіданні було розглянуто низку актуальних питань правового регулювання відносин у сфері приватного права, серед яких жваву дискусію викликали проблеми, висвітлені у доповідях:  доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, професора кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого І.В. Спасибо-Фатєєвої (тема: “Про кластер-концепцію правового регулювання суспільних відносин”); доктора юридичних наук, професора, професора кафедри охорони інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ

5
На секційному засіданні. За трибуною: А.О. Штанько. За столом (зліва направо): В.В. Валах, Є.М. Корнеєва

С.О. Сліпченка (тема: “Щодо цивільно-правової відповідальності”); кандидата  юридичних наук, доцента, професора кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ Ю.М. Жорнокуя (тема: “Викуп акціонерним товариством акцій власної емісії як спосіб попередження корпоративних конфліктів”); кандидата юридичних наук, доцента, секретаря судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Одеської області, судді А.І. Дришлюка (тема: “До питання про роль та значення постанов Верховного Суду України в процесі формування єдиної судової практики”); кандидата юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова В.І. Труби (тема: “Визнання шлюбу недійсним або припинення шлюбу – складнощі вибору”).

6
Перед заключним засіданням

На секційних засіданнях особливо були відзначені доповіді:  кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного права Запорізького національного університету М.О. Ткалича (тема: “Особливості механізму правового регулювання відносин у сфері спорту”); кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника, докторанта Національної академії прокуратури України А.О. Штанька (тема: “Розробка основи теорії захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів крізь призму підходів до визначення його поняття”; старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, адвоката Ю.О. Пилипенко  (тема: “Євроінтеграція України: зареєстроване партнерство як альтернатива зареєстрованому шлюбу”); аспірантки кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  М.Р. Матущак (тема: “Щодо особливостей правового регулювання відносин, що виникають із договору найму (оренди) нежитлових приміщень, в Україні та ФРН”) та ін.

7
І.В. Корнієнко – призер Шостого Міжнародного конкурсу наукових юридичних робіт імені Є.В. Васьковського і В.І. Труба

В рамках конференції відбувся Шостий  Міжнародний конкурс наукових юридичних робіт  імені Є.В. Васьковського, переможцями якого стали: I місцеО.С. Простибоженко, асистент кафедри цивільного та трудового права Київського університету права НАН України (тема конкурсної роботи: “Правовий режим майна подружжя за законодавством європейських держав: порівняльно-правовий аналіз і напрямки гармонізації”); II місцеІ.В. Корнієнко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права Національного університету “Одеська юридична академія” (тема конкурсної  роботи: “Проблеми цивільного права у працях Є.В. Васьковського”);  III місце –  А.В. Токунова, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України (тема конкурсної роботи: “Міжнародний прямий факторинг: ключові схеми проведення, проблеми та шляхи їх вирішення”).

Після закінчення конференції всі її учасники отримали у дарунок книгу “Правове регулювання відносин у сфері приватного права: традиції і сучасність”, видану Науковою бібліотекою і економіко-правовим факультетом ОНУ імені І.І. Мечникова до 150-річчя від дня народження Є.В. Васьковського (за редакцією І.С. Канзафарової). Відмітною особливістю книги є те, що вона поєднує результати наукових досліджень самого Є.В. Васьковського та сучасних вчених-юристів України.

Інформацію підготувала:  Є.М. Корнеєва

З програмою конференції та змістом збірника її матеріалів можна ознайомитись за посиланням:  http://onucivil.com.ua/20

Всесвітній день охорони праці

Щороку 28 квітня, з метою сприяння попередженню нещасних випадків і захворювань на робочому місці в усьому світі, Міжнародна організація праці (МОП) відзначає Всесвітній день охорони праці. Тема  Всесвітнього дня охорони праці у 2016 році:  “Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Докладніше дивись: http://www.ilo.org/m

30-ті роковини Чорнобильської катастрофи

На виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України, 25 квітня 2016 року на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова відбувся Круглий стіл «Правові механізми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», присвячений 30-м роковинам  зазначеної події.

Докладніше дивись: http://onucivil.com.ua/ru/2016/

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З ПРОБЛЕМИ СПЕЦКОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

П’ятнадцятого квітня 2016 року кафедра цивільно-правових дисциплін і кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова провели спільний науково-практичний семінар, присвячений питанням, пов’язаним із введенням в дію Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» від 18.02.2016 р. № 1019-VIII.

 Докладніше дивись: http://onucivil.com.ua/2016/04/15/

Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення

Дванадцятого квітня 2016 р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: «Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці на виробництві».

Докладніше дивись: http://onucivil.com.ua/2016/04/12

У МОН відбулась презентація нового порядку підготовки докторів філософії та докторів наук

4 квітня 2016 р.  у Міністерстві освіти і науки України відбувся семінар-тренінг «Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі та ліцензування». Захід був організований Міністерством освіти і науки України та Національним Еразмус+ офісом в Україні.

Докладніше дивись:  http://onucivil.com.ua/2016/04/07/%D0%