Науково-практичний семінар, присвячений новелам цивільного процесуального законодавства

Чотирнадцятого  лютого 2018 року  на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар, присвячений новелам цивільного процесуального законодавства, на якому як доповідач виступила старший викладач кафедри, адвокат Юлія Олексіївна Пилипенко.

Свою доповідь вона присвятила ухваленому Верховною Радою 28 листопада 2017 року Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VІІІ, який з 15 грудня 2017 р. набрав чинності. Цей Закон став однією з ланок судової реформи та відобразив конституційні зміни, що набрали чинності ще 30 вересня 2016 р.

Докладніше дивись:

http://onucivil.com.ua/2018/02/15/

Науково-практичний семінар, присвячений новелам правового регулювання окремих видів суспільних відносин

Сьомого лютого 2018 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар, присвячений новелам правового регулювання окремих видів суспільних відносин.

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

На семінарі було розглянуто три блоки питань: 1) особливості розрахунків та оподаткування за правочинами з нерухомістю (доповідач: старший викладач кафедри цивільно-правових  дисциплін Є.М. Корнеєва); 2) новели законодавства, що регулює надання житлово-комунальних послуг (доповідач: старший викладач кафедри цивільно-правових  дисциплін І.О. Голоденко); 3) законодавчі зміни в сфері аліментних правовідносин батьків та дітей (доповідач: старший викладач кафедри цивільно-правових  дисциплін М.С. Федорко).

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Активну участь в обговоренні зазначених питань взяла старший викладач кафедри, адвокат Ю.О. Пилипенко.

Свої думки висловили: канд. юрид. наук, доцент В.М. Масін; канд. юрид. наук, доцент О.М. Потопахіна; канд. юрид. наук, доцент О.В. Толкаченко; канд. юрид. наук, доцент, адвокат В.В. Валах; старший викладач В.А. Завертнева-Ярошенко та ін.

Докладніше дивись:

Науково-практичний семінар, присвячений новелам правового регулювання окремих видів суспільних відносин (7.02.2018)

В’ячеслав Кириленко: “Якнайскоріше має запрацювати нова модель фінансування закладів вищої освіти”

“Поки не буде значних фінансових можливостей для вищої освіти, ми не зможемо імплементувати в повному обсязі академічну свободу, самоврядування та інші добрі речі, що закладені у Законі “Про вищу освіту” від 2014 року”, – повідомив Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, відкриваючи розширене засідання колегії Міністерства освіти і науки на тему “Пріоритетні напрямки змін у вищій освіті на 2018-2019 рр.”, що відбулося 26 січня 2018 року в НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Докладніше дивись:

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vyacheslav-kirilenko-yaknajskorishe-maye-zapracyuvati-nova-model-finansuvannya-zakladiv-vishoyi-osviti