Арієл Бергнер

Ариел Бергнер
Арієл Бергнер

Народився у 1965 році в Ізраїлі. Навчався в Івритській школі Реалі в Хайфі і закінчив військову школу-інтернат у Хайфі. У 1983-1989 рр. служив у ЦАХАЛі і був звільнений у запас у званні лейтенанта.

У 1992 році отримав ступінь бакалавра права у Великій  Британії. У 1992 році стажувався у Хайфському окружному суді та в юридичній фірмі. З 1993 по 1997 рік  – співробітник юридичної фірми. З 1997 по 2009 рік займався незалежною юридичною практикою (адвокат).

2009 – 2014 – суддя суду першої інстанції Ашдода.

2014 – 2016 – суддя суду першої інстанції Натанії.

З 2016 – суддя суду першої інстанції Петах-Тікви та місцевого суду Арієля.

БАРСЬКИЙ ВАДИМ РУДОЛЬФОВИЧ

Фото Барский
В.Р. Барський

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Народився 22 вересня 1974 року в місті Одесі. У 1991 році закінчив школу ІІІ-го ступеня № 74. У 1996 році закінчив з відзнакою Юридичний інститут Одеського державного університету імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Муніципальне нормотворчість в Україні». У 2012 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Із січня 1998 року по грудень 2018 року – фахівець, старший інспектор, начальник відділу міжнародних зв’язків (штатна посада), асистент, старший викладач, доцент (за сумісництвом) у Національному університеті «Одеська юридична академія».

З вересня 2019 року – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Автор понад 40 індивідуальних наукових робіт, опублікованих в Азербайджані, Німеччині, Молдові, Росії, Швейцарії, Україні.

Як співавтор брав участь у підготовці: навчальних та навчально-методичних посібників [«Міграційне право ЄС» (2004), «Конституційне процесуальне право» (2007), «Європейська ідея як фактор європейської інтеграції (2008), «Проблеми сучасної конституціоналістики» (2011), «Проблемы современной  конституционалистики» (2012)]; монографічних видань [«Введение в украинское право», І-е видання (2005), «Введение в украинское право», ІІ-е видання (2010), «Fundamentals of Ukrainian law» (2010), «Введение в украинское право», ІІІ-е видання (2016)], а також довідкових видань [«Юридична енциклопедія для юнацтва» (2006), «Glossary of  European Union Internal Market terminology. Amended to include the Association Agreement between the European Union and Ukraine » (2016)].

Брав участь у реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги: TACIS «Юридична підготовка в Україні: Київ та окремі регіони» (2003-2005); Фаза ІІ Проєкту УВКБ ООН у справах біженців «Місцева інтеграція біженців в Білорусі, Молдові та Україні» (2009-2011); ТЕМПУС IV «Підтримка інновацій шляхом удосконалення нормативних рамок для вищої освіти в Україні» (2013-2015); TEMPUS IV «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права в Східній Європі – InterEULawEast» (2014-2017).

Має значний досвід організації міжнародних конференцій, семінарів, літніх шкіл, візитів іноземних фахівців, а також управління проєктами Ради Європи, TACIS, TEMPUS IV, ERASMUS + (K1, K2, модуль Жана Моне), USAID, Фулбрайт, DAAD, MEVLANA на локальному рівні.

Нагороджений почесними грамотами Міністерства юстиції України (2009), Голови Одеської обласної державної адміністрації (2011), Міністерства освіти і науки України (2015).

Член Спілки юристів України (з 2006 року) і Міжнародної асоціації конституційного права (з 2018 року).

Проєкт «Крос-культурні комунікації в професійній сфері»

Стажування доцента В.В. Валах у Фінляндії

З 01.05.2017 по 07.05.2017 року включно к.ю.н., доц., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова В.В. Валах проходила стажування за програмою «Школа англійської мови + стажування для освітян» (м. Гуйттинен, Фінляндія).

На заняттях
На заняттях

У процесі стажування пройдено інтенсивний курс англійської мови (30 годин), який включав розмовну англійську, соціальну англійську, огляд граматики, аудіювання, говоріння, читання, письмо. Щоденні заняття проводились носієм англійської мови – Джемі Хаанпа (США) із застосуванням нових методик навчання. Результатом курсу стало підвищення знання англійської мови до рівня В2, що підтверджується відповідним сертифіктом.

На заняттях
На заняттях

Стажування за освітньою програмою включало ознайомлення з основними ланками освітньої системи Фінляндії. Зокрема, був відвіданий Департамент культури та освіти муніципалітету м. Гуйттинен, де працівником Департаменту була представлена презентація щодо особливостей сучасної системи освіти Фінляндії після реформи 2016 року. Також були відвідані дитячий садок (Nappulanurmi päiväkoti), cередня школа (Lauttakylän koulu), гімназія (Lauttakylän lukio) та Університет Прикладних Наук Сатакунти (SAMK).

В.В. Валах
В.В. Валах

У кожній з відвіданих установ відповідними спеціалістами було проведено оглядовий аналіз та представлено презентації щодо особливостей організації навчального процесу, застосування передових методик навчання, системи контролю знань та навичок школярів (гімназистів, студентів). Так, у середній школі (1-5 класи) відсутня система оцінювання знань школярів; у школі та гімназії 90% навчального матеріалу викладається у зручній та доступній (у більшості випадків – ігровій) формі, що виключає наявність домашніх завдань; в університеті запроваджено онлайн навчання студентів без відриву від виробництва.

В.В. Валах з викладачем англійської мови
В.В. Валах з викладачем англійської мови

Початкова та середня освіта у Фінляндії є повністю безкоштовними та фінансуються переважно за рахунок місцевих бюджетів. У системі середньої (у т.ч. середньої спеціальної) та вищої освіти застосовується кредитно-модульна система, відсутні випускні та вступні іспити, існує система обов’язкових та факультативних (на вибір школяра або студента) курсів для вивчення тощо.

Сертифікат
Сертифікат

За результатами cтажування було видано відповідний сертифікат, який підтверджує участь в ознайомчих поїздках по усіх зазначених ланках системи освіти Фінляндії.

Інформацію та фотографії надала В.В. Валах

Потопахіна Ольга Миколаївна

О.М. Потопахіна
О.М. Потопахіна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Народилася в місті Нова Каховка Херсонської області. У 1992 році  успішно закінчила Новокаховську середню школу № 7. В цьому ж році вступила до Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, на спеціальність «Правознавство». Але у 1998 році закінчила вже Одеську державну юридичну академію (створену внаслідок реорганізації юридичної освіти в ОДУ ім. І.І. Мечникова) і здобула кваліфікацію магістра державного управління із правознавства.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 15 років: 18.05.1999 р. прийнята на 0.25 штатної одиниці асистента кафедри цивільно-правових дисциплін; 01.09.1999 р.  переведена на 0.5 штатної одиниці старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін; 01.09.2000 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри цивільно-правових дисциплін на повну ставку. На посаді доцента – з 2009 року по теперішній час.

На підставі прилюдного захисту дисертації, рішенням президії Вищої Атестаційної комісії України від 28.04.2009 р. їй  присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення).

Чотирнадцятого квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол 2/83-Д) їй було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

О.М. Потопахіна  є уповноваженим трудового колективу економіко-правового факультету з питань охорони праці. У 2009 році підвищено кваліфікацію з охорони праці та отримано свідоцство фахівця у галузі охорони праці.

Загальний перелік наукових робіт складає понад 40 найменувань. З них –  одна монографія «Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», рекомендована до друку Вченою радою ОНУ імені І.І. Мечникова (протокол № 4 від 15 грудня 2008 р.).


Онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (29.04.2020)

Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (24.10.2019)

Науково-практичний семінар, присвячений Дню охорони праці

Науково-практичний семінар “Новели у пенсійному законодавстві України”

Масін Віктор Миколайович

В. М. Масін
В. М. Масін

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Народився 17 вересня 1965 року в селі Ганнівка Березанського району Миколаївської області, де в 1982 році закінчив Комісарівську середню школу. У 1982 році вступив, а в 1987 році закінчив з відзнакою Одеський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація сільськогосподарського виробництва”. У 1996 році закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство».

З 1999 року та по цей час – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ. Викладає «Земельне право» та «Аграрне право». З травня 2010 року є головою Навчально-методичної комісії економіко-правового факультету.

Десятого жовтня 2008 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», а 4 липня 2013 року рішенням Атестаційної колегії МОН України йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

Є автором понад 20 науково-практичних публікацій, у тому числі –  «Науково-практичного коментаря до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових актів»,  практичного посібника «Реструктуризація та фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств» та ін.

Брав участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги: Проект розробки та впровадження публічної політики (PRISM) – «Розширення можливостей Міністерства аграрної політики України з розробки та впровадження політики підтримки розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні» (експерт з практичних питань організації діяльності СОК); Програма підтримки рівня життя сільського населення Міністерства Великої Британії з питань міжнародного розвитку (DFID) (керівник напрямку з фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств).


Конференція “Кооперація та правові аспекти аграрного бізнесу”

Круглий стіл з проблем підвищення ефективності управління земельними ресурсами в аграрній сфері

Впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення створить передумови для розвитку сільських територій

Труба Вячеслав Іванович

В. І. Труба
В. І. Труба

Кандидат юридичних наук, професор,  Заслужений юрист України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін,  декан економіко-правового факультету. Читає лекції з навчальних  дисциплін: “Цивільне право України. Ч. 1”;  “Сімейне право України”.

Народився  23 січня 1967 року в  м. Одесі. У 1974 році  вступив  до средньої  школи № 103 м. Одеси, яку закінчив  з відзнакою у 1984 році. Тринадцятого серпня 1984 року був зарахований на посаду секретаря судової колегії  по кримінальним  справам Одеського обласного суду. У травні 1985 року був призваний до Збройних Сил СРСР. З  травня 1985 року  до липня 1987 року проходив строкову  військову службу  у Львівському прикордонному загоні  Західного військового округу Прикордонних військ КДБ СРСР.

Після демобілізації з армії, у 1987 році вступив на юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, який з відзнакою  закінчив у 1992 році. За направленням Міністерства освіти України, після закінчення університету був зарахований на кафедру цивільного права і процесу університету, на посаду асистента. У вересні цього ж року вступив до заочної аспірантури на кафедру цивільного права і процесу, за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У вересні 1994 року був переведений за контрактом на посаду старшого викладача кафедри цивільного права і процесу. Першого січня 1998 року був переведений на посаду доцента кафедри галузевих правових дисциплін публічного та приватного права економіко-правового факультету Одеського державного університету.

У 1999 році в Спеціалізованій  вченій раді в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Правове регулювання цінних паперів  в Україні”, за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У травні 1999 року  став завідувачем новоствореної  на економіко-правовому факультеті кафедри  цивільно-правових дисциплін, яку очолював  до вересня  2015 року. У 2002 році йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, у 2015 році – професора  (за тією ж кафедрою).

Першого грудня 2006 року, на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету, був обраний деканом економіко-правового факультету. Наказом ректора від 04.12.2006 р. був призначений на посаду декана економіко-правового факультету строком на 7 років.

У листопаді 2013 року Вченою радою економіко-правового факультету був переобраний деканом зазначеного факультету. Наказом ректора у грудні 2013 року був призначений на посаду декана економіко-правового факультету на 7 років. Уся професійна діяльність В.І. Труби  пов’язана з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова.

За період работи в університеті під його керівництвом були підготовлені до захисту 7 кандидатських дисертацій. На сьогоднішній день під його керівництвом дисертаційні дослідження також здійснюють 8 аспірантів та здобувачів. Його ділові та професійні якості проявилися в роботі голови Навчально-методичної комісії ЕПФ і члена Вченої ради економіко-правового факультету  (1998–2006 роки), голови Вченої ради економіко-правового факультету (з 2006 року), члена ректорату (з 2006 року) і Вченої ради (з 1999 року) Одеського національного університету імені І.І.  Мечникова. У 2003–2008 рр. він також був членом експертної ради  з правознавства Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

З 2011 року є членом Асоціації цивілістів України.

Його науково-педагогічна діяльність і адміністративно-педагогічна робота на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова були відзначені на рівні університету, міста, області та держави. Неодноразово був нагороджений грамотами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  (1998–2011 роки), а також Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації (2005 рік), Почесним знаком Одеської обласної державної адміністрації  (2007 рік), Почесною грамотою Одеського міського голови  (2008 рік), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік). У 2010 році отримав Подяку Президіума Національної академії наук України. У 2014 році був нагороджений Почесним знаком Голови Одеської обласної державної адміністрації.

У 2010–2011 та 2011–2012 навчальному році ставав “Викладачем року очима студентів”. Указом Президента України № 265/2015 від 12 травня 2015 року йому було присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України”. Сфера його наукових інтересів охоплює проблеми цивільного та сімейного права.


При підготовці статті були використані матеріали з книги:

Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском – Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / авт. кол.:  И.С. Канзафарова, Б.С. Бачур, М.А. Подрезова [и др.]; рук. проекта, сост. И.С. Канзафарова; под  ред. И.С. Канзафаровой.  – Одесса: Астропринт, 2015. – С. 577–579.


Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та національна ідентичність в контексті європейської інтеграції України» (Лодзь, Польща) 

Токарчук (Зілковська) Людмила Михайлівна

Л. М. Токарчук (Зілковська)
Л. М. Токарчук (Зілковська)

Кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, заступник декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Читає лекції з навчальних дисциплін: «Цивільний процес», «Виконавче провадження», «Процесуальні особливості розгляду окремих категорій цивільних справ».

В Одеському національному університеті працює з лютого 1988 року. Свою науково-педагогічну діяльність розпочала після закінчення юридичного інституту Одеського державного університету імені І.І. Мечникова у 1995 році. Пройшла шлях від лаборанта до заступника декана, професора кафедри цивільно-правових дисциплін. На економіко-правовому факультеті працює з моменту його створення.

У 2002 році, на підставі прилюдного захисту кандидатської дисертації на тему «Правове регулювання усиновлення за законодавством України», здобуває науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право”. У 2006 році їй присвоєно вчене звання доцента.

З 2003 по 2005 роки одночасно працювала в Одеській міській раді начальником служби у справах дітей та управління молодіжної політики, сім᾿ї та спорту. За цей час вперше в Одеському регіоні зазначеними структурними підрозділами були розроблені та рішеннями виконавчого комітету і сесії Одеської міської ради введені в дію: 1) механізм захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким передбачалось виділення у кожному новозданому житловому будинку по одній квартирі для зазначеної категорії дітей; 2) порядок влаштування «дітей вулиці» у притулки міста Одеси; 3) Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей, які опинилися в тяжкій життєвій ситуації.

У грудні 2006 року призначена на посаду заступника декана економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Є автором понад 60 наукових публікацій, у тому числі близько 10 – за кордоном. Також є  співавтором підручників «Теорія держави та права» (2009) та «Сімейне право України» (2010). Брала участь у численних міжнародних науково-практичних конференціях.

Сфера наукових інтересів Л.М. Токарчук охоплює проблеми правового регулювання сімейних та цивільно-процесуальних відносин. Особливу увагу науковець приділяє дослідженню форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ділові та професійні якості Людмили Михайлівни втілювалися у роботі члена Вченої ради економіко-правого факультету (з 1999 р.) та члена Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (з 2007 по 2014 р.р.).

Професор Л.М. Токарчук є членом Асоціації цивілістів України (з 2011 р.).

З метою підвищення свого професійного рівня у 2007 році стажувалась в Регенсбургському університеті (Німеччина).

У 2014 році Л.М. Токарчук за конкурсом виборола право та стала учасником проекту «Інноваційний університет та лідерство». На базі Варшавського університету у складі представників 26 внз та декількох громадських об’єднань з усіх регіонів України прослухала лекції та брала  участь у тренінгах провідних польських професорів, науковців та експертів в галузі освіти і науки Варшавського, Ягелонського університетів та Люблінського католицького університету.  Даний проект було організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України та Спілки ректорів України, “Міжнародного фонду досліджень освітньої політики» (Україна).

Метою проекту була  підготовка  академічних  лідерів, які мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні підходи в управлінні вищою школою і  орієнтовані на імплементацію в українських університетах новітніх освітніх технологій. Завершенням участі у  проекті стала підготовка мініпректу, що пов’язаний з розробкою рекомендацій та нормативних документів щодо ефективної імплементації положень нового Закону України «Про вищу освіту» та який є важливим напрямком діяльності для розвитку класичного університету.

Л.М. Токарчук було розроблено мініпроект «Створення інтердисциплінарного факультету за моделлю Liberal Arts and Scitnce (на базі класичного університету)», який успішно захищено у квітні 2015 року. Робота у проекті «Інноваційний університет та лідерство» продовжується.

Науково-педагогічна діяльність та адміністративно-організаційна робота професора Л.М. Токарчук на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова була відзначена на рівні університету, міста, області та держави.

Неодноразово її було нагороджено грамотами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Нагороджена: Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, Пам᾿ятним нагрудним знаком «60 років визволення м. Одеси від фашистських загарбників», Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка», Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації,  Почесною відзнакою голови Одеської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою Одеської міської ради, Нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський» та ін.

Указом Президента України №  80/2016  від 4 березня 2016 р. їй було присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України”.


Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та національна ідентичність в контексті європейської інтеграції України» (Лодзь, Польща) 

Комаренко Анатолій Миколайович

Старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Народився 6 жовтня 1952 року в м. Херсоні. У 1970 році закінчив загальноосвітню середню школу. З 1970 по 1972 рік служив у Збройних Силах СРСР. У 1973 році вступив і в 1975 році закінчив Одеську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР; з 1973 по 1980 рік  – служба в ОВС. З 1981 р. по 1989 рік працював юрисконсультом на підприємствах м. Одеси (ПКТІ «Грунтомаш» и ВО «Одесагаз»). У 1987 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова (вечірня форма навчання). 1 березня 1989 року був зарахований на посаду асистента кафедри трудового, сільськогосподарського і природоохоронного права ОДУ ім. І.І. Мечникова; з 2001 року  – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Спеціалізація – трудове право і право соціального забезпечення. Тема науково-практичного інтересу: «Теоретичні та практичні проблеми реалізації і захисту конституційного права на працю».


Основні праці:

  1. Комаренко А.М. Право на працю і Закон України «Про зайнятість населення» // Правова держава. – 2015. – № 20. – С. 123–128.
  2. Комаренко А.М. Деякі судові помилки щодо застосування законодавства про відшкодування моральної шкоди // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16 травня 2014 р.) / упоряд. та відповід. ред. І. С. Канзафарова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 187–192.
  3. Комаренко А.М. Поняття трудових спорів: теорія і законодавство // Правова держава. – 2009. – № – С. 54–60.
  4. Комаренко А.М. Про необхідність посилення юридичних гарантій захисту трудових прав працівників // Правова держава.  – 2002. – №   – С. 7–13.
  5. Комаренко А.М. До поняття трудових конфліктів // Правова держава: Щорічник наукових праць. Випуск 11. – К.: Юридична книга, 2000. – С. 286–291.
  6. Комаренко А.М. Типологія трудових конфліктів: питання теорії та практики // Правова держава. – 2000. – № – С. 45–50.
  7. Комаренко А.М. Щодо поняття трудових конфліктів та порядку їх розгляду // Актуальные проблемы государства и права. – Одесса: АстроПринт, 1998. – С.145–158.
  8. Комаренко А.М. Захист трудових прав громадян в світлі Конституції України // Право України. – 1997. – № – С. 12–17.
  9. Комаренко А.М. Деякі питання регулювання внутрішньогосподарських відносин на підприємствах // Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції (Київ, 7–8 жовтня 1993 року). – К.: Президія Верховної Ради України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького та ін., 1993. – С. 278–280.
  10. Комаренко А.Н. Отдельные вопросы взаимной ответственности при коллективных формах организации труда в сельскохозяйственных предприятиях (совхозах) // Проблемы совершенствования сельскохозяйственного законодательства СССР в условиях рынка: Материалы междунар. науч.-практ. конф., Москва, 15-18 апр. 1991 г. / Моск. юрид. ин-т; Отв. ред. Г. Е. Быстров и др. – М.: МЮИ, 1991. – С. 366–369.

Науково-практичний семінар з проблем реформування трудового законодавства України (05.02.2020)

Толкаченко Олена Володимирівна

О. В. Толкаченко
О. В. Толкаченко

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Народилась 16 липня 1970 р. в м. Одесі, у родині службовців.

У 1977-1987 рр. навчалась у середній школі № 12 м. Одеси.

У 1993 р. закінчила філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, за спеціальністю “Російська мова та література”.

У 1987 р. була прийнята на посаду методиста підготовчого відділення Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 2002 р. була переведена на посаду лаборанта кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету. З того ж часу була секретарем Державної екзаменаційної комісії.

У 2007 р. закінчила економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, за спеціальністю “Правознавство”. У 2013 р. захистила дисертацію на тему “Правова охорона зелених насаджень у населених пунктах України” і отримала ступінь кандидата юридичних наук. У 2015 р. їй було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі цивільно-правових дисциплін.

Наукові  інтереси: екологія, міжнародне екологічне право, захист екологічних прав громадян.

Професорсько-викладацький склад кафедри