ЧЕРГОВЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ (ZOOM) СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шостого квітня 2021 року о 14:20 на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення кафедри цивільно-правових дисциплін, за темою: “LEGAL REGULATION OF WORKING HOURS AND REST TIME UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES” (“Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку за законодавством України та окремих зарубіжних країн”). Вперше робочою мовою була обрана англійська.

 

Скриншот 1

За порядком денним тематика засідання присвячувалася основним трудовим правам людини – забезпеченню закріпленого у главах 4 та 5 КЗпП України права кожного на відпочинок  як одного з пріоритетних питань трудового права та правовому регулюванню робочого часу, а також робочому часу та часу відпочинку, визначеному в міжнародних актах, за законодавством окремих країн.

Основні доповідачі:

  1. Вступ. Ольга Потопахіна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, науковий керівник студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення;
  1. Ксенія Мальцева, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Робочий час та його тривалість за законодавством України та США”). Під час свого виступу доповідачка охопила певний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найзначніших аспектах законодавства України та США, деталізувала значення видів та режимів робочого часу. Слухачі проявили небайдужість до обраної теми і ставили запитання, після чого серед них виникла жвава дискусія, яка допомогла розкрити відповідне питання ще ширше.

Скриншот 2

 

  1. Анастасія Виходець, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та Німеччини”. Доповідачка розповіла про особливості правового регулювання часу відпочинку в Україні та Німеччині, конкретизувала види відпочинку, відповідно до Кодексу зaконів про працю України, а також зазначила, чим відрізняється час відпочинку у цих двох країнах. Після цього, аудиторія почала ставити запитання щодо відмінностей відпусток та скороченого часу в Україні та Німеччині. Доповідь завершилася дискусією про те, як можна покращити регулювання часу відпочинку у нашій країні.

 

Скриншот_3_

Слід також вказати найцікавіші запитання від аудиторії слухачів, які не лише підбадьорили інших учасників до обговорення, але і змусили поміркувати над якісним забезпеченням часу праці та відпочинку, спираючись на зарубіжний досвід США та Німеччини:

1) Який головний відмінний критерій правового регулювання часу відпочинку у Німеччині та Україні? (Л. Терпан);

2) Чи врегульовує Федеральне законодавство США таку категорію, як перерва для харчування упродовж робочого дня? (Д. Шарата);

3) Назвіть основні фактори, що визначають тривалість робочогу часу в США  (Л. Терпан);

4) Чи дозволяє трудове право країни особі працювати понад зазначений норматив робочого часу? (Д. Шарата);

5) Скільки на федеральному рівні в країні визначено святкових днів, які є обов’язковими в усіх 50 штатах? (Д. Шарата);

6) Назвіть відмінність скороченого робочого часу від неповного робочого часу  за законодавством Німеччини (М. Оганісян).

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний аналіз законодавства України в сфері застосування нормальної тривалості робочого часу та часу відпочинку та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного трудового законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду). Всього у засіданні взяли участь 25 учасників.

Автор інформації: О.М. Потопахіна

Позачергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з цивільного права (02.06.2020)

Другого  червня 2020 року на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося позачергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з цивільного права, присвячене Дню захисту дітей. Керівником заходу виступила кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, адвокат Вікторія Володимирівна Валах.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

День захисту дітей було започатковано у Парижі 1949 року. І вже наступного року ООН підтримала цю ідею й оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 року. Вона  проголосила рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

На засіданні гуртка було заслухано доповіді студентів 2 курсу 4 групи денної форми навчання спеціальності «Право», в яких висвітлювались такі питання:

  • правові проблеми права людського плоду на життя;
  • визначення походження дитини та державна реєстрація її народження;
  • цивільна правосуб’єктність малолітніх;
  • цивільна правосуб’єктність неповнолітніх;
  • правовий статус законних представників дітей;
  • повноваження органів опіки та піклування у сфері захисту прав дітей;
  • особливості участі дітей у спадкових та медичних правовідносинах, а також у правовідносинах щодо об’єктів інтелектуальної власності.
Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Доповідачі окреслили окремі проблеми у тих чи інших сферах життя дитини та спробували віднайти оптимальні рішення з урахуванням найкращих інтересів дітей. Усі доповіді були проілюстровані прикладами із судової практики України.

Інформацію та фото надала В.В. Валах

Відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення

З нагоди відзначення 28 квітня Всесвітнього дня охорони праці, який цього року проводився під девізом “Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя”, 29 квітня 2020 року, о 14:20, на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося онлайн-засідання (ZOOM)  студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: Охорона праці медичних працівників як передумова збереження їх здоров’я пiд час виконання службових обов’язкiв у перioд пандемії  коронавiрусної хвороби COVID-19“.

Докладніше дивись:

Онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (29.04.2020)

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (24.10.2019)

Двадцять четвертого жовтня 2019 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Ольга Миколаївна Потопахіна), на якому було розглянуто тему «Проблеми застосування пенсійного законодавства».

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

На сучасному етапі розвитку держави та суспільства соціальний захист та соціальне забезпечення відіграють провідну роль у забезпеченні добробуту населення країни. Саме тому аспекти трудового права та соціального забезпечення завжди є одними з найбільш актуальних.

Студенти економіко-правового факультету підготували вісім доповідей з  найактуальніших та проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Оскільки сьогодні Україна перебуває в активному процесі приведення свого законодавства в сфері пенсійного забезпечення у відповідність до європейських стандартів, студенткою Фатімою Гаджиєвою були окреслені перспективи розвитку пенсійної системи України в умовах євроінтеграції. Студенти обговорили світові тенденції пенсійного забезпечення та спробували передбачити, в якому напрямі надалі буде розвиватися світова спільнота.

Також свої доповіді презентували студенти, які  досліджували найбільш важливі та спірні аспекти пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. Серед них – студентка Інна Біла, яка проаналізувала до найдрібніших деталей пенсійне законодавство України – в частині норм, що визначають  порядок та умови призначення пенсій особам, які втратили годувальника.

Доповідачка  проаналізувала багато проблемних ситуацій, які найчастіше зустрічаються у повсякденному житті (з прикладами їх вирішення), зосередила увагу аудиторії на особливо важливих моментах. Слухачі не залишилися байдужими і ставили запитання, які, в результаті, допомогли розкрити відповідне питання ще ширше.

Після засідання гуртка. Фото на пам'ять
Після засідання гуртка. Фото на пам’ять

Тетяна  Іванова досліджувала питання правового регулювання призначення пенсій військовослужбовцям. Доповідачка охопила величезний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найбільш суперечливих аспектах, після чого серед слухачів виникла досить активна дискусія, в якій студенти обмінювалися своїми точками зору щодо необхідності правового регулювання даних відносин.

Досить цікавою була доповідь Олени Колеснік, яка розкрила проблемні питання правового регулювання порядку та умов призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Під час свого виступу студентка посилалася на актуальну судову практику та окреслювала новели законодавства в цій сфері. Аудиторія досить активно обговорювала особливості призначення пенсій особам, які перебувають поза межами держави, проте мають право на отримання таких виплат.

Об’ємну дослідницьку роботу провели студенти Вікторія Тарапата,  Анастасія Яцюк, Маргарита Хижняк та Микола Деордєв, які доповідали такі теми, як: «Особливості професійного пенсійного фонду», «Пенсійне забезпечення учасників АТО», «Особливості призначення пенсій по інвалідності» та «Ідеї щодо покращення механізму з надання пенсій по інвалідності».

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний  аналіз законодавства України в сфері пенсійного забезпечення та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного пенсійного законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду).

Інформацію та фотографії надала О.М. Потопахіна

Проєкт «Крос-культурні комунікації в професійній сфері»

У 2019/2020 навчальному році кафедра цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова започаткувала проєкт «Крос-культурні комунікації в професійній сфері».

Перша зустріч з циклу відбулася 10 жовтня 2019 року в ауд.
№ 207 нового корпусу університету (Французький бульвар, 24/26).

Докладніше дивись:

Проєкт «Крос-культурні комунікації в професійній сфері»

V Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу

Протягом 18-19 травня 2019 року у м. Одесі проходив V Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу. Головними організаторами заходу виступили Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (в особі декана – проф. В.І. Труби), Одеський осередок Ліги студентів Асоціації правників України (в особі М.  Тетерятник) та Одеській апеляційний суд.

I етап: фото на пам'ять
I етап: фото на пам’ять

Спонсорами Турніру виступили: ЮФ «Legal Partner» (в особі керівника – О.М. Рябця), адвокати О.В. Балашова, І.В. Гроза та О.С. Марков. Членами журі на Турнірі були відомі правники, практикуючі адвокати та судді місцевих судів міста Одеси та Одеського апеляційного суду.

Учасниками цьогорічного Турніру були представники юридичних вишів з різних куточків України, зокрема: Київщини, Вінничини, Харківщини та ін. Одеса була представлена командами Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету «Одеська юридична академія» та Одеської національної морської академії.

II етап: фото на пам'ять
II етап: фото на пам’ять

Змагання проводилося у кілька етапів.

Перший етап – відбірковий (заочний). Всім командам-учасникам була надіслана фабула справи, яка була розроблена на основі реальних подій у співавторстві заступником голови Одеського апеляційного суду, кандидатом юридичних наук А.І. Дрішлюком та адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом, доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова В.В. Валах. Після чого командам був наданий час підготувати процесуальні документи, які вони вважали за необхідне, та виробити певну правову позицію. Процесульні документи команд було перевірно організаторами на предмет дотримання вимог діючого цивільного процесуального законодавства. Другий етап – очний, який проходив у кілька раундів (два відбіркових раунди, півфінальний та фінал).

Переможці Турніру
Переможці Турніру

Усі команди, які брали участь у змаганнях, показали високий рівень правової обізнаності, навички ораторського мистецтва, оригінальність викладу фактичних обставин справи та вміння роботи в команді. Змагання першого дня Турніру проводилися у стінах гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, другого – безпосередньо у стінах Одеського апеляційного суду.

За результатами двох днів відбору були обрані кращі команди, які й посіли призові місця: І місце –  команда «LadiesinLaw» (Олена Колеснік та Марія Шевченко, ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова); ІІ місце  –  команда «Debut du voyage» (Анастасія Яцюк та Микола Дєордєв, ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова); ІІІ місце – команда «Французький бульвар» (Анна Кисель та Євген Каташинський, ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова).

В.І. Труба, А.І. Дрішлюк, В.В. Валах
В.І. Труба, А.І. Дрішлюк, В.В. Валах

Переможець у номінації «Кращі процесуальні документи» – команда «ARTEMIDA» (Діана Ляшенко та Діана Данишенко, НУ “Одеська юридична академія”). Переможець у номінації «Кращий оратор турніру» – Євген Каташинський, член команди «Французький бульвар».  Призери гри отримали кубки, медалі та грошову винагороду.

II етап: фото на пам'ять
II етап: фото на пам’ять

Організатори Турніру щиро дякують всім командам, які взяли участь у змаганнях, всім організаціям та особам за надану підтримку! Подібні заходи є гарної можливістю для майбутніх правників напрацьовувати практичні навички ще під час навчання, а також отримувати безцінний досвід, який є необхідним у професійному житті. Плекаємо надію, що наступного року в Турнірі візьме участь ще більша кількість команд, адже від цього подібні заходи стають більш захопливими!

Інформацію та фотографії надала В.В. Валах

IV Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу

Протягом 19-20 травня 2018 року у м. Одесі проходив IV Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу. Головними організаторами заходу виступили Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (в особі Валах Вікторії Володимирівни) та Одеський осередок Ліги студентів Асоціації правників України (в особі Артьомова Олександра Сергійовича).

В.І. Труба
В.І. Труба

Спонсорами турніру виступили Громадська організація «Спілка юристів Одеської області», юридична фірма «АНК» та адвокат Гроза Ірина Валентинівна. Членами журі на Турнірі були відомі правники, практикуючі адвокати та судді місцевих судів міста Одеси та Апеляційного суду Одеської області.

Цього року турнір здивував різноманіттям команд, які приїхали до Одеси, аби взяти в ньому участь. Учасниками були представники юридичних вишів з різних куточків України, зокрема: Київщини, Херсонщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Харківщини та ін. Одеса була представлена командами Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету «Одеська юридична академія» та Одеської національної морської академії.

Загальне фото – на пам'ять, 19.05.2018
Загальне фото – на пам’ять, 19.05.2018

Змагання проводилося у кілька етапів.
Перший етап – відбірковий (заочний). Всім командам-учасникам була надіслана фабула справи, яка була розроблена на основі реальних подій у співавторстві суддею Апеляційного суду Дришлюком Андрієм Ігоровичем та адвокатом Валах Вікторією Володимирівною. Після чого командам був наданий час підготувати процесуальні документи, які вони вважали за необхідне, та виробити певну правову позицію. Процесульні документи команд було перевірно організаторами на предмет дотримання вимог діючого цивільного процесуального законодавства, яке, до речі, зазнало істотних змін у 2017-2018 рр. Другий етап – очний, який проходив у кілька раундів (два відбіркових раунди, два півфінальних та фінал).

Усі команди, які брали участь у змаганнях, показали високий рівень правової обізнаності, навички ораторського мистецтва, оригінальність викладу фактичних обставин справи та вміння роботи в команді. Перший день турніру проводився у стінах гуманітарного корпусу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, а другий – безпосередньо у стінах Апеляційного суду Одеської області.

Загальне фото – на пам'ять, 20.05.2018
Загальне фото – на пам’ять, 20.05.2018

За результатами двох днів відбору були обрані кращі команди, які й посіли призові місця. І місце зайняла команда «Гоголь і Рябоконь» у складі Гоголь Єлизавети та Рябоконя Олександра (ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова). ІІ місце посіла команда «Death Star», учасниками якої є Картавенко Олександра і Войтюк Михайло (ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова). ІІІ місце зайняли представники команди «Future lawyers», учасниками якої є Валтер Артур і Павлюк Роман (Національний університет «Одеська юридична академія»). Валтер Артур також отримав приз у номінації «Кращий оратор турніру».

Рівень складених командами процесуальних документів був дуже високий. Саме тому цього року у номінації «Кращі процесуальні документи» перемогли дві найкращі команди. У номінації «Кращі процесуальні документи представників позивача» перемогу здобула команда «Beglaryan&Zakharchenko» у складі Бегларян Ліліт та Захарченко Марії (ЕПФ ОНУ імені І. І. Мечникова). У номінації «Кращі процесуальні документи представників відповідача» перемогла команда «Врятовані полімери» у складі Магазинника Вадима та Белаша Євгенія (ЕПФ ОНУ імені І. І. Мечникова).

Організатори турніру щиро дякують всім командам, які взяли участь у змаганнях, всім організаціям та особам за надану підтримку! Подібні заходи є гарної можливістю для майбутніх правників напрацьовувати практичні навички ще під час навчання, а також отримувати безцінний досвід, який є необхідним у професійному житті. Плекаємо надію, що наступного року в турнірі візьме участь ще більша кількість команд, адже від цього подібні заходи стають більш захопливими!

Інформацію і фото надала В.В. Валах

В ОНУ відбулась 74-а звітна конференція студентів, аспірантів та здобувачів

З 25 по 27 квітня 2018 року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова проходила 74-а звітна конференція студентів, аспірантів та здобувачів.

Під час конференції. Зліва направо: Ю.О. Пилипенко, І.О. Голоденко, А.Л. Святошнюк
Під час конференції. Зліва направо: Ю.О. Пилипенко, І.О. Голоденко, А.Л. Святошнюк

Двадцять п’ятого квітня 2018 року (в аудиторії 204 нового корпусу на Французькому бульварі) відбулось засідання підсекції “Проблеми правового регулювання відносин у приватноправовій сфері”. Робота підсекції була організована кафедрою цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультета університету  (керівник підсекції – кандидат юридичних наук  А. Л. Святошнюк; секретар підсекції – старший викладач І. О. Голоденко).

Під час конференції
Під час конференції

В рамках підсекції було представлено дев’ятнадцять доповідей, серед яких найбільший інтерес викликали такі:

А.С. Кисель – “Доменне ім’я в системі об’єктів права інтелектуальної власності”;

В.В. Булат – “Співвідношення понять “регрес та суброгація” у цивільному законодавстві України”;

Під час конференції
Під час конференції

М.М. Ячменська  – “Правова характеристика та місце спадкового договору в системі  цивільного законодавства”;

Ю.О. Пилипенко (ст. викл. кафедри цивільно-правових дисциплін) – “Проблемні питання належного виклику і повідомлення учасників цивільного процесу”;

Л.П. Мартинюк – “Деякі питання представництва за оновленим Цивільним процесуальним кодексом України”;

Під час конференції
Під час конференції

Є.С. Гоголь – “Аліментні зобов’язання в Україні: основні новели законодавства”;

О.С. Максименко – “Правове регулювання електронного договору та особливості його  укладення”.

Після конференції. Загальне фото на пам'ять
Після конференції. Загальне фото на пам’ять

У роботі підсекції також взяли участь такі викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін: В.І. Труба (кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, декан ЕПФ); Л.М. Токарчук (кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, професор кафедри, заступник декана ЕПФ); Д.М. Ситніков (кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри).

Інформацію та фотографії надали
А.Л. Святошнюк та І.О. Голоденко

Студентка ЕПФ Марія Пенчукова стала переможцем VI Всеукраїнського конкурсу з корпоративного права

Двадцять п‘ятого – двадцять шостого листопада 2017 року в Івано-Франківську відбувся VІ Всеукраїнський конкурс з корпоративного права «Актуальні проблеми правового регулювання корпоративних правовідносин».

Захід було організовано Івано-Франківським осередком Ліги студентів Асоціації правників України за підтримки Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника.

Марія Пенчукова Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131415540858201&id=127715997894822
Марія Пенчукова
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131415540858201&id=127715997894822

У конкурсі взяли участь три представники економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова – студентки 5 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти: Марія Захарченко, Руслана Півкопа та Марія Пенчукова.

Науковим керівником усіх конкурсних робіт представників ЕПФ був кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права, заступник декана ЕПФ з наукової роботи Андрій Володимирович Смітюх.

Усі студенти гідно представили ЕПФ ОНУ, а Марія Пенчукова посіла перше місце та виграла конкурс.

Вітаємо Марію Пенчукову та її наукового керівника з перемогою!

Фото © І.С. Канзафарова
Фото © І.С. Канзафарова

Додатково дивись:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131415540858201&id=127715997894822