Для аспірантів

Протягом усього періоду свого існування кафедра готувала кадри вищої кваліфікації через аспірантуру за науковими спеціальностями:  12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення); 12.00.06 (земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право).

На даний час підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі трансформується відповідно до вимог чинного законодавства України.


Уряд оприлюднив затверджений Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії.

Уряд продовжив строки проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Прийнято Закон “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо продовження строків завершення підготовки кандидатів та докторів наук”

Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Доктора философии могут защититься в разовых ученых советах

Вимоги до оформлення дисертації