Всі записи автора editor

Кабмін скоротив термін дії “зелених” COVID-сертифікатів про вакцинацію

Термін чинності «зелених» COVID-сертифікатів у «Дії», що підтверджують вакцинацію від коронавірусної хвороби, скорочено з 365 до 270 днів.

Докладніше дивись: https://jurliga.ligazakon.net/news/208839_kabmn-skorotiv-termn-d-zelenikh-covid-sertifkatv-pro-vaktsinatsyu

Президент підписав Закон щодо скасування системи маркування аудіовізуальних творів

 

Володимир Зеленський підписав Закон № 1965-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», який Верховна Рада України ухвалила 15 грудня 2021 року.

Докладніше дивись: https://jurliga.ligazakon.net/news/208565_prezident-pdpisav-zakon-shchodo-skasuvannya-sistemi-markuvannya-audovzualnikh-tvorv

 

Визнання цивілістичної наукової школи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Розпорядженням Голови Верховної Ради України № 502 від 30 грудня 2021 року з метою забезпечення наукового супроводу діяльності Верховної Ради України створено Науково-консультативну раду.

В секції «Цивільне та підприємницьке законодавство. Цивільне процесуальне законодавство. Господарське процесуальне законодавство» Науково-консультативної ради Верховної Ради України цивілістичну наукову школу Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова представляє ректор – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Вячеслав Іванович Труба.

 

Труба Вячеслав Іванович

IMG_06531
В. І. Труба

Доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Читає лекції з навчальних  дисциплін: “Цивільне право України. Ч. 1”;  “Сімейне право України”.

Народився  23 січня 1967 року в  м. Одесі. У 1974 році  вступив  до средньої  школи № 103 м. Одеси, яку закінчив  з відзнакою у 1984 році. Тринадцятого серпня 1984 року був зарахований на посаду секретаря судової колегії  по кримінальним  справам Одеського обласного суду. У травні 1985 року був призваний до Збройних Сил СРСР. З  травня 1985 року  до липня 1987 року проходив строкову  військову службу  у Львівському прикордонному загоні  Західного військового округу Прикордонних військ КДБ СРСР.

Після демобілізації з армії, у 1987 році вступив на юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, який з відзнакою  закінчив у 1992 році. За направленням Міністерства освіти України, після закінчення університету був зарахований на кафедру цивільного права і процесу університету, на посаду асистента. У вересні цього ж року вступив до заочної аспірантури на кафедру цивільного права і процесу, за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У вересні 1994 року був переведений за контрактом на посаду старшого викладача кафедри цивільного права і процесу. Першого січня 1998 року був переведений на посаду доцента кафедри галузевих правових дисциплін публічного та приватного права економіко-правового факультету Одеського державного університету.

У 1999 році в Спеціалізованій  вченій раді в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: “Правове регулювання цінних паперів  в Україні”, за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У травні 1999 року  став завідувачем новоствореної  на економіко-правовому факультеті кафедри  цивільно-правових дисциплін, яку очолював  до вересня  2015 року. У 2002 році йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, у 2015 році – професора  (за тією ж кафедрою).

У 2021 році в Спеціалізованій  вченій раді в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистив докторську дисертацію на тему: “Поняття та загальна класифікація сімейних правовідносин”, за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і  цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Першого грудня 2006 року, на засіданні Вченої ради економіко-правового факультету, був обраний деканом факультету. Наказом ректора у грудні 2006 року був призначений на посаду декана економіко-правового факультету строком на 7 років.

У листопаді 2013 року Вченою радою економіко-правового факультету був переобраний деканом факультету. Наказом ректора у грудні 2013 року був призначений на посаду декана економіко-правового факультету на 7 років.

Двадцать дев’ятого грудня 2020 року за результатами другого туру виборів обраний ректором ОНУ імені І.І.Мечникова (704 з 1235 голосів виборців).  Наказом Міністерства  освіти і науки Ураїни від 17 лютого 2021 року призначений ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Уся професійна діяльність В.І. Труби  пов’язана з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова.

За період работи в університеті під його керівництвом були підготовлені до захисту 7 кандидатських дисертацій. На сьогоднішній день під його керівництвом дисертаційні дослідження також здійснюють 8 аспірантів та здобувачів. Його ділові та професійні якості проявилися в роботі голови Навчально-методичної комісії ЕПФ і члена Вченої ради економіко-правового факультету  (1998–2006 роки), голови Вченої ради економіко-правового факультету (з 2006 року), члена ректорату (з 2006 року) і Вченої ради (з 1999 року) Одеського національного університету імені І.І.  Мечникова. У 2003–2008 рр. він також був членом експертної ради  з правознавства Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

З 2011 року є членом Асоціації цивілістів України.

Його науково-педагогічна діяльність і адміністративно-педагогічна робота на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова були відзначені на рівні університету, міста, області та держави. Неодноразово був нагороджений грамотами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  (1998–2011 роки), а також Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації (2005 рік), Почесним знаком Одеської обласної державної адміністрації  (2007 рік), Почесною грамотою Одеського міського голови  (2008 рік), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 рік). У 2010 році отримав Подяку Президіума Національної академії наук України. У 2014 році був нагороджений Почесним знаком Голови Одеської обласної державної адміністрації.

У 2010–2011 та 2011–2012 навчальному році ставав “Викладачем року очима студентів”. Указом Президента України № 265/2015 від 12 травня 2015 року йому було присвоєно почесне звання “Заслужений юрист України”. Сфера його наукових інтересів охоплює проблеми цивільного та сімейного права.

При підготовці статті були використані матеріали з книги: Служители Фемиды: страницы истории юридического образования и науки в Императорском Новороссийском – Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова (1865-2015 гг.) / авт. кол.:  И.С. Канзафарова, Б.С. Бачур, М.А. Подрезова [и др.]; рук. проекта, сост. И.С. Канзафарова; под  ред. И.С. Канзафаровой.  – Одесса: Астропринт, 2015. – С. 577–579.

Визнання цивілістичної наукової школи Одеського національного  університету імені І.І. Мечникова

Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та національна ідентичність в контексті європейської інтеграції України» (Лодзь, Польща).

З Новим роком!

Шановні колеги!

З Новим 2022 роком! Новий рік – найкращий час підбити підсумки і намітити нові цілі. Нехай в 2022 році збудуться ваші найсміливіші та амбітні плани, а ваше професійне буття супроводжують успіхи та досягнення!

Фото JÉSHOOTS. Джерело: https://www.pexels.com
Фото JÉSHOOTS. Джерело: https://www.pexels.com

Нехай на вас та ваших близьких чекає тільки здоров’я, благополуччя, любов!

Трудовий колектив кафедри цивільно-правових дисциплін

Закон “Про медіацію” опубліковано: основні положення

Сьогодні, 14 грудня 2021 року, в газеті “Голос України” офіційно опубліковано Закон № 1875-IX «Про медіацію».

Народні депутати прийняли зазначений документ 16 листопада 2021 року. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (15 грудня 2021 року).

Докладніше дивись: https://jurliga.ligazakon.net/news/208128_zakon-pro-medatsyu-opublkovano-osnovn-polozhennya

Уряд затвердив Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні 17 листопада 2021 року.

Докладніше дивись: https://jurliga.ligazakon.net/news/207573_uryad-zatverdiv-poryadok-prisudzhennya-ta-pozbavlennya-naukovogo-stupenya-doktora-nauk

Набув чинності Закон про автоматичний перехід прав на землю при переході права власності на нерухомість

Сьогодні, 28 жовтня 2021 року, набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості”.  Документ набув чинності через місяць після опублікування в газеті “Голос України” від 28 вересня.

Законом встановлено «автоматичність» переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна.

Докладніше дивись: https://jurliga.ligazakon.net/news/207111_nabuv-chinnost-zakon-pro-avtomatichniy-perekhd-prav-na-zemlyu-pri-perekhod-prava-vlasnost-na-nerukhomst

Колектив економіко-правового факультету приймає вітання з Днем юриста від іноземних колег!

З нагоди Дня юриста колектив економіко-правового факультету привітали іноземні учасники проєкту «Кроскультурні комунікації в професійній сфері» минулих років – суддя Конституційного Суду Азербайджанської Республіки Гараджаєв Джейхун Ясіналі огли та професор  Військової академії ім. Г. Раковскі Ілієв Ілля Васильєв.

Вони подарували свої новітні монографії з актуальних проблем різних галузей публічного права та захисту прав людини.

Фото надано В.Р.Барським
Фото надано В.Р.Барським

Монографії поповнили фонди юридичної літератури Наукової бібліотеки  Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.