Друга міжнародна програма стажування “Правові системи сучасності: традиції та транзиції”

З 17 по 25 липня 2021 року економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені  І.І. Мечникова, в рамках Другої міжнародної програми стажування “Правові системи сучасності: традиції та транзиції”, приймав колег – докторантів і викладачів Вищої школи права “Әділет” Каспійського університету (Республіка Казахстан).

Л.М. Токарчук – вручає сертифікат учасниці програми стажування. Фото надав В.Р. Барський.
Л.М. Токарчук – вручає сертифікат учасниці програми стажування. Фото надано В.Р. Барським.

Головні цілі програми стажування – забезпечення глибокого розуміння тенденцій розвитку сучасних правових систем, сприяння конструктивному професійному діалогу між казахстанськими і українськими юристами в умовах масштабних правових новацій в обох країнах.

Фото надано Барським В.Р.
М.С. Федорко під час виступу. Фото надано В.Р. Барським.

Міжнародна програма стажування складалась з циклу лекцій, навчальних візитів, роботи над індивідуальними проєктами та заключного колоквіуму, присвячених аналізу особливостей сучасних наднаціональних і національних правових систем.

Фото надано Барським В.Р.
В.В. Валах з казахстанськими колегами. Фото надано  В.Р. Барським.

Як експерти були запрошені науковці Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Національного університету “Одеська морська академія”, а також юристи-практики з Адвокатського об’єднання “БАРРІСТЕРС”, Патентно-правової фірми “ЛЕКС ІНТЕЛЗ”, ГО “Десяте Квітня”.

Фото надано Барським В.Р.
О.М. Потопахіна під час виступу. Фото надано В.Р. Барським.

Кафедру цивільно-правових дисципліни представляли: декан економіко-правового факультету – к.ю.н., доцент Людмила Михайлівна Токарчук (з лекцією “Актуальні проблеми цивільно-процесуального права України”);  к.ю.н., доцент Ольга Миколаївна Потопахіна (з лекцією “Трудовий договір: поняття, зміст та види”); к.ю.н., доцент Вікторія Володимирівна Валах  (з лекцією “Проблеми реалізації окремих прав і свобод людини в умовах проведення кампанії з вакцинопрофілактики від COVID-19”);  старший викладач Марина Сергіївна Федорко (з лекцією “Окремі аспекти модернізації інституту забезпечення зобов’язань відповідно до Концепції оновлення Цивільного кодексу України”) та к.ю.н., доцент Вадим Рудольфович Барський (з лекціями “Правова система України в пошуках ідентичності” та “Вплив європейської інтеграції на розвиток цивільного та господарського законодавства України”), який також був координатором цієї міжнародної програми стажування.

Фото надано Барський В.Р.
В.Р. Барський під час урочистого відкриттія програми стажуівання. Фото надано В.Р. Барським.

По завершенню програми стажування казахстанські колеги з Вищої школи права “Әділет” Каспійського університету  високо оцінили Одеську цивілістичну школу та запропонували поглиблення співробітництва: зокрема, запросили представників Одеського національного університету імені І.І.  Мечникова у вересні 2021 року взяти участь у науковій конференції  “Цивільне право в епоху трансформації суспільних відносин”.

Автор інформації: В.Р. Барський