ЧЕРГОВЕ ОНЛАЙН-ЗАСІДАННЯ (ZOOM) СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Шостого квітня 2021 року о 14:20 на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення кафедри цивільно-правових дисциплін, за темою: “LEGAL REGULATION OF WORKING HOURS AND REST TIME UNDER THE LAWS OF UKRAINE AND SOME FOREIGN COUNTRIES” (“Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку за законодавством України та окремих зарубіжних країн”). Вперше робочою мовою була обрана англійська.

 

Скриншот 1

За порядком денним тематика засідання присвячувалася основним трудовим правам людини – забезпеченню закріпленого у главах 4 та 5 КЗпП України права кожного на відпочинок  як одного з пріоритетних питань трудового права та правовому регулюванню робочого часу, а також робочому часу та часу відпочинку, визначеному в міжнародних актах, за законодавством окремих країн.

Основні доповідачі:

  1. Вступ. Ольга Потопахіна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, науковий керівник студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення;
  1. Ксенія Мальцева, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Робочий час та його тривалість за законодавством України та США”). Під час свого виступу доповідачка охопила певний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найзначніших аспектах законодавства України та США, деталізувала значення видів та режимів робочого часу. Слухачі проявили небайдужість до обраної теми і ставили запитання, після чого серед них виникла жвава дискусія, яка допомогла розкрити відповідне питання ще ширше.

Скриншот 2

 

  1. Анастасія Виходець, студентка 3 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” (доповідь-презентація на тему: “Правове регулювання часу відпочинку за законодавством України та Німеччини”. Доповідачка розповіла про особливості правового регулювання часу відпочинку в Україні та Німеччині, конкретизувала види відпочинку, відповідно до Кодексу зaконів про працю України, а також зазначила, чим відрізняється час відпочинку у цих двох країнах. Після цього, аудиторія почала ставити запитання щодо відмінностей відпусток та скороченого часу в Україні та Німеччині. Доповідь завершилася дискусією про те, як можна покращити регулювання часу відпочинку у нашій країні.

 

Скриншот_3_

Слід також вказати найцікавіші запитання від аудиторії слухачів, які не лише підбадьорили інших учасників до обговорення, але і змусили поміркувати над якісним забезпеченням часу праці та відпочинку, спираючись на зарубіжний досвід США та Німеччини:

1) Який головний відмінний критерій правового регулювання часу відпочинку у Німеччині та Україні? (Л. Терпан);

2) Чи врегульовує Федеральне законодавство США таку категорію, як перерва для харчування упродовж робочого дня? (Д. Шарата);

3) Назвіть основні фактори, що визначають тривалість робочогу часу в США  (Л. Терпан);

4) Чи дозволяє трудове право країни особі працювати понад зазначений норматив робочого часу? (Д. Шарата);

5) Скільки на федеральному рівні в країні визначено святкових днів, які є обов’язковими в усіх 50 штатах? (Д. Шарата);

6) Назвіть відмінність скороченого робочого часу від неповного робочого часу  за законодавством Німеччини (М. Оганісян).

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний аналіз законодавства України в сфері застосування нормальної тривалості робочого часу та часу відпочинку та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного трудового законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду). Всього у засіданні взяли участь 25 учасників.

Автор інформації: О.М. Потопахіна