Викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін підвищили кваліфікацію в рамках проєкту ОБСЄ

imgonline-com-ua-2to1-5f8U0sFW2kowJX

Викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ імені І.І. Мечникова кандидат юридичних наук, доцент В.Р. Барський та старший викладач Є.М. Корнеєва підвищили кваліфікацію у межах проєкту “Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини”, що впроваджується Координатором проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Підвищення кваліфікації здійснювалось протягом 03 – 06 листопада 2020 року у форматі онлайн школи “Методика викладання галузевих юридичних дисциплін приватно-правового сегменту”.

Школа проводилась з метою: удосконалення навичок та знань щодо сучасної методики та організації викладання приватно-правових дисциплін у викладачів та аспірантів; допомоги викладачам та аспірантам в адаптації до викликів викладання приватно-правових дисциплін, які пов’язані зі зростанням ролі дистанційної освіти, особливо у період карантинних обмежень; підготовки до освітнього процесу в умовах нових правничих стандартів, які запроваджуються у процесі реформи вищої правничої освіти.

Модератором занять в рамках онлайн школи був О. Сидєльніков, кандидат юридичних наук, національний менеджер проєктів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Як тренери виступили відомі вітчизняні та зарубіжні фахівці у галузі приватного права та освітянської діяльності, як слухачі –   викладачі, що читають дисципліни приватно-правового сегменту у провідних українських закладах вищої освіти.

В рамках онлайн школи слухачі отримали нові знання та навички з організації навчального процесу в умовах дистанційної освіти, а також мали можливість обговорити з українськими та іноземними колегами питання, пов’язані з вдосконаленням навчального процесу, зокрема, щодо: ефективного використання онлайн технологій під час викладання в дистанційному і змішаному режимах; особливостей лекційного процесу в режимі онлайн; особливостей підготовки та проведення практичних занять; організації та методичного забезпечення самостійної роботи студентів; використання тестового методу контролю та підготовки студентів до ЄФВВ при вступі на правничу магістратуру;  підготовки домашніх завдань, їх перевірки, аналізу помилок; методики підсумкового контролю; формування у студентів навичок юридичного письма, усного і письмового консультування, а також підготовки висновків з питань правозастосування.

Факт підвищення кваліфікації слухачами школи засвідчено відповідними сертифікатами.

Автор інформації: В.Р. Барський