Семінар «Інтерактивні методи проведення занять»

Другого березня 2020 року на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбувся семінар «Інтерактивні методи проведення занять», в якому взяли участь викладачі та аспіранти факультету. З доповіддю на семінарі виступила старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Олена Володимирівна Нарожна.

О.В. Нарожна – перед початком семінару.  Фото © Є.М. Корнеєва
О.В. Нарожна – перед початком семінару.
Фото © Є.М. Корнеєва

Вона звернула увагу на сучасні методики викладання лекційного матеріалу та проведення практичних занять. Зокрема, вона зазначила, що британськими вченими розроблена теорія поколінь, яка пропонує враховувати не тільки інтереси студентів, а й вимоги роботодавців до рівня підготовки співробітника. На теперішній час, окрім знань, досвіду та професійних навичок робітника, необхідно студентам прививати такі якості: комунікабельність, лідерство, дружелюбність та вміння працювати в команді.

Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва
Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва

У зв’язку з цим можна виділити такі методи проведення занять: метод використання наочного ілюстрованого матеріалу; метод використання смартфонів; метод ведення конспекту; метод для першого заняття в семестрі; метод проведення письмових робіт (модульних робіт – есе); метод доповіді від викладача (шляхом підготовки доповіді, що містить помилки, які необхідно виправити студентам); метод «Броунівський рух»; метод «Лист по колу». Усі зазначені методи можуть комбінуватися при проведенні заняття викладачем.

О.В. Нарожна – під час виступу.  Фото © Є.М. Корнеєва
О.В. Нарожна – під час виступу.
Фото © Є.М. Корнеєва

При аналізі кожного питання О.В. Нарожна наводила приклади застосування методів на лекційних та практичних заняттях з навчальної дисципліни “Криміналістика”, яку вона викладає. Також вона відмітила, що після застосування цих методів у студентів з’явився жвавий інтерес до вивчення не лише практичних питань, а й теоретичних.

Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва
Учасники семінару. Фото © Є.М. Корнеєва

Активну участь в обговоренні доповіді взяли: декан ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.І. Труба; заступник декана ЕПФ з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент А.В. Смітюх; завідувач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, доктор юридичних наук, професор О.А. Чуваков; доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент Т.О. Павлова.

Автор інформації: І.О. Голоденко