ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА З ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (24.10.2019)

Двадцять четвертого жовтня 2019 року на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Ольга Миколаївна Потопахіна), на якому було розглянуто тему «Проблеми застосування пенсійного законодавства».

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

На сучасному етапі розвитку держави та суспільства соціальний захист та соціальне забезпечення відіграють провідну роль у забезпеченні добробуту населення країни. Саме тому аспекти трудового права та соціального забезпечення завжди є одними з найбільш актуальних.

Студенти економіко-правового факультету підготували вісім доповідей з  найактуальніших та проблемних питань у сфері пенсійного забезпечення.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Оскільки сьогодні Україна перебуває в активному процесі приведення свого законодавства в сфері пенсійного забезпечення у відповідність до європейських стандартів, студенткою Фатімою Гаджиєвою були окреслені перспективи розвитку пенсійної системи України в умовах євроінтеграції. Студенти обговорили світові тенденції пенсійного забезпечення та спробували передбачити, в якому напрямі надалі буде розвиватися світова спільнота.

Також свої доповіді презентували студенти, які  досліджували найбільш важливі та спірні аспекти пенсійного забезпечення окремих категорій осіб. Серед них – студентка Інна Біла, яка проаналізувала до найдрібніших деталей пенсійне законодавство України – в частині норм, що визначають  порядок та умови призначення пенсій особам, які втратили годувальника.

Доповідачка  проаналізувала багато проблемних ситуацій, які найчастіше зустрічаються у повсякденному житті (з прикладами їх вирішення), зосередила увагу аудиторії на особливо важливих моментах. Слухачі не залишилися байдужими і ставили запитання, які, в результаті, допомогли розкрити відповідне питання ще ширше.

Після засідання гуртка. Фото на пам'ять
Після засідання гуртка. Фото на пам’ять

Тетяна  Іванова досліджувала питання правового регулювання призначення пенсій військовослужбовцям. Доповідачка охопила величезний обсяг матеріалу та зосередила увагу аудиторії на найбільш суперечливих аспектах, після чого серед слухачів виникла досить активна дискусія, в якій студенти обмінювалися своїми точками зору щодо необхідності правового регулювання даних відносин.

Досить цікавою була доповідь Олени Колеснік, яка розкрила проблемні питання правового регулювання порядку та умов призначення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Під час свого виступу студентка посилалася на актуальну судову практику та окреслювала новели законодавства в цій сфері. Аудиторія досить активно обговорювала особливості призначення пенсій особам, які перебувають поза межами держави, проте мають право на отримання таких виплат.

Об’ємну дослідницьку роботу провели студенти Вікторія Тарапата,  Анастасія Яцюк, Маргарита Хижняк та Микола Деордєв, які доповідали такі теми, як: «Особливості професійного пенсійного фонду», «Пенсійне забезпечення учасників АТО», «Особливості призначення пенсій по інвалідності» та «Ідеї щодо покращення механізму з надання пенсій по інвалідності».

В результаті роботи наукового гуртка студентами був проведений ретельний  аналіз законодавства України в сфері пенсійного забезпечення та висвітлені найактуальніші та найдискусійніші питання  щодо  застосування чинного пенсійного законодавства, а також були обговорені шляхи подолання відповідних проблем (з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду).

Інформацію та фотографії надала О.М. Потопахіна