Затверджено 100 сучасних компетентнісних стандартів вищої освіти

Затверджено 100 сучасних стандартів вищої освіти: 73 – бакалавра та 27 – магістра. Зокрема, в них прописано очікувані результати для успішного завершення навчання студентом.

Докладніше дивись:

https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-100-suchasnih-kompetentnisnih-standartiv-vishoyi-osviti