НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР, ПРИСВЯЧЕНИЙ НОВЕЛАМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (14.02.2018)

Чотирнадцятого  лютого 2018 року  на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар, присвячений новелам цивільного процесуального законодавства, на якому як доповідач виступила старший викладач кафедри, адвокат Юлія Олексіївна Пилипенко.

Ю.О. Пилипенко – під час виступу. Фото © І.С. Канзафарова
Ю.О. Пилипенко – під час виступу. Фото © І.С. Канзафарова

Свою доповідь вона присвятила ухваленому Верховною Радою 28 листопада 2017 року Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VІІІ, який з 15 грудня 2017 р. набрав чинності. Цей Закон став однією з ланок судової реформи та відобразив конституційні зміни, що набрали чинності ще 30 вересня 2016 р.

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Зокрема вона зазначила, що в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс: запроваджує нові інститути та поняття цивільного процесуального права (малозначні спори, малозначні справи, справи незначної складності);   передбачає новий зміст, порядок та строки подання заяв по суті, клопотань, зокрема заяв про відвід суддів; вносить зміни до строків та порядку подання доказів; встановлює адвокатську монополію; вперше передбачає нових процесуальних учасників – експерта з питань права та помічника судді; вносить  зміни до переліку процесуальних прав та обов’язків сторін; вводить інститути попереднього визначення судових витрат, забезпечення судових витрат та зустрічного зобов’язання позову;  змінює строки розгляду справи по суті; встановлює нові строки та порядок оскарження судових рішень; змінює порядок розгляду справ судом касаційної інстанції тощо.

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Революційне нововведення стосується одного з основоположних принципів цивільного права та процесу – відтепер спосіб захисту може бути визначений позивачем на власний розсуд.

Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Особливістю нової редакції ЦПК України є змога законодавця «йти у ногу» зі  світовим прогресом у сфері комп’ютеризації: передбачено запуск і початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечить обмін документами (надсилання та отримання документів, зокрема електронних доказів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, що дозволить суду проводити розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі.

А.Р. Романов – під час семінару. Фото © І.С. Канзафарова
А.Р. Романов – під час семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Приймаючи вищезазначені зміни, законодавець розраховує на те, що внесені зміни сприятимуть подоланню процесуальних проблем, що до цього часу перешкоджали швидкому та ефективному судовому захисту в Україні. З цією метою запроваджено нові процесуальні механізми: розгляд справ у спрощеному провадженні, відповідальність за зловживання правами та введення суду в оману, впровадження «електронного суду».

В.А. Завертнева-Ярошенко – під час семінару. Фото © І.С. Канзафарова
В.А. Завертнева-Ярошенко – під час семінару. Фото © І.С. Канзафарова

Внесені зміни містять також і негативні моменти. Так, нова редакція Цивільного процесуального кодексу містить велику кількість термінів, що носять оціночний характер та не мають нормативного визначення, що є неприпустимим. Крім того, надто великий обсяг питань, без чіткої прив’язки до меж норм закону, віднесено до дискреційних повноважень суду, що тягне за собою можливість суб’єктивного відношення суду до справи та учасників процесу.

Неприйнятним у змінах, що відбулися, зокрема, є той факт, що Закон не передбачив перехідного періоду для справ, провадження у яких було розпочато до набрання ним чинності. Подібний стан речей призвів до звуження обсягу процесуальних прав учасників, фактично не дав можливості судам та учасникам судового спору «закінчити гру за тими правилами, за якими її було розпочато», що прямо суперечить положенням ст. 22 Конституції України.

Безумовно, внесення змін є необхідною умовою для здійснення судової реформи та побудови системи чесного та прозорого правосуддя. Проте діюча редакція ЦПК України поки що не відповідає повною мірою поставленим судовою реформою цілям і не може стовідсотково забезпечити захист осіб, що звертаються до суду, для відновлення своїх порушених прав та інтересів, і потребує безлічі законодавчих змін, доповнень і роз’яснень.

Ю.О. Пилипенко – під час дискусії. Фото © І.С. Канзафарова
Ю.О. Пилипенко – під час дискусії. Фото © І.С. Канзафарова

Питання, висвітлені у доповіді Ю.О. Пилипенко, були із зацікавленістю обговорені учасниками семінару. Активну участь у дискусії взяли доценти О.М. Потопахіна, В.В. Валах, магістрант 5 курсу денної форми навчання спеціальності “Право” економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова А.Р. Романов та ін.

Автор інформації:  Ю.О.  Пилипенко