Лілія Гриневич: Попри поширену думку про занепад української науки та вищої освіти, вони на кращих позиціях, ніж наша економіка

За ВВП на душу населення (в паритеті купівельної спроможності) Україна посідає 61 місце в світі. При цьому, за рейтингами спеціалізованих структур ООН, Україна посідала в 2016 році 40 місце за науковим потенціалом, 41 – за потенціалом системи вищої освіти, 56 – за рівнем інновацій. Про це повідомила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич 22 грудня 2017 року, під час виступу на Підсумковому засіданні ради проректорів з наукової роботи.

Докладніше дивись:

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/liliya-grinevich-popri-poshirenu-dumku-pro-zanepad-ukrayinskoyi-nauki-ta-vishoyi-osviti-voni-na-krashih-poziciyah-nizh-nasha-ekonomika