Щорічна (72-а) наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова

Протягом  29 листопада – 1 грудня 2017  року в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова проходила  щорічна (72-а) наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників.

І.О. Голоденко та О.А. Менська – під час засідання. Фото © І.С. Канзафарова
І.О. Голоденко та О.А. Менська – під час засідання.
Фото © І.С. Канзафарова

Від кафедри цивільно-правових дисциплін у конференції взяли участь 13 осіб (викладачів та аспірантів).

Ю.О. Витяганець – під час засідання. Фото © І.С. Канзафарова
Ю.О. Витяганець – під час засідання.
Фото © І.С. Канзафарова
Під час виступу А.Л. Святошнюк. Фото © І.С. Канзафарова
Під час виступу А.Л. Святошнюк.
Фото © І.С. Канзафарова

Головувала на засіданні канд. юрид. наук, доцент О.А. Менська, обов’язки секретаря засідання виконувала ст. викладач І.О. Голоденко.

Під час виступу Ю.О. Пилипенко. Фото © І.С. Канзафарова
Під час виступу Ю.О. Пилипенко.
Фото © І.С. Канзафарова
В.А. Завертнева-Ярошенко – під час засідання. Фото © І.С. Канзафарова
В.А. Завертнева-Ярошенко – під час засідання.
Фото © І.С. Канзафарова

Серед доповідей, які були заслухані та обговорені під час секційного засідання, присвяченого проблемам правового регулювання суспільних відносин у приватноправовій сфері, найбільший інтерес викликали такі: “Класифікація договорів аутсорсингу” (канд. юрид. наук, ст. викладач А.Л. Святошнюк); “Окремі аспекти житлових прав “фактичного подружжя” (ст. викладач Ю.О. Пилипенко); “Поняття ліцензійного договору” (асп. Ю.О. Витяганець) та ін.

Автор інформації: І.О. Голоденко