Чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення

Двадцятого квітня 2017 року на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення за темою: «Основні напрямки удосконалення законодавства України про працю та охорону праці».

Після засідання гуртка
Після засідання гуртка

Одним із основних трудових прав людини є право на здорові та безпечні умови праці, проголошене в міжнародних актах, національному законодавстві. Забезпечення закріпленого у ч. 4 ст. 43 Конституції України права кожного на належні, безпечні і здорові умови праці здійснюється за допомогою комплексу правових норм, які традиційно включаються до інституту «Охорона праці» як складової системи трудового права.

Студентами економіко-правового факультету були підготовлені доповіді за різною тематикою (в рамках теми засідання гуртка), зокрема значна увага була приділена питанням удосконалення законодавства України про працю та охорону праці, аналізу положень проекту Трудового кодексу України у відповідній частині.

Особливо слід відзначити доповіді студентів 4 курсу економіко-правового факультету: Є. Гоголь, В. Бутенко, В. Ворончук, К. Войтович, А. Крижановської, Е. Кристєвої. Активну участь в обговоренні дискусійних питань взяли А. Кульбаба та В. Мурин.

В результаті роботи студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення було проведено обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань щодо удосконалення законодавства про охорону праці.

Наступне засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення планується провести наприкінці червня 2017 року на тему: «Правове регулювання охорони праці жінок».

Інформацію та фотографію надала О.М. Потопахіна