Друге відкрите практичне заняття у формі рольової гри з цивільного процесу

Восьмого грудня 2016 року, в ауд. 207 нового корпусу Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (на Французькому бульварі), кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Л. М. Токарчук провела друге відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни “Процесуальні особливості розгляду окремих категорій цивільних справ” – для студентів 1-ї групи 5 курсу денної форми навчання спеціальності “Правознавство” економіко-правового факультету (ОКР “Спеціаліст”).

Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук

Тема заняття: “Процесуальні особливості розгляду справ, що виникають із заподіяння шкоди”.

Заняття проводилось у формі рольової гри, учасники якої,  відповідно до встановленої фабули (про шкоду, завдану в результаті ДТП), повинні були визначитись зі своїм процесуальним статусом, обрати процесуальну стратегію та відповідну до неї правову позицію, обґрунтувати свої доводи та/або заперечення відповідною доказовою базою та вирішити спір по суті.

Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук

У рольовій грі взяли участь студенти: Апексімов Ігор (суддя); Давидова Арина (секретар судового засідання); Рембач Олександр та Панфілова Ольга (позивачі); Підгурська Алла (представник позивачів); Абухіна Наталя (відповідач); Голинська Анастасія (представник відповідача);  Калашник Олександра (свідок) та інші.

Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук

На занятті були присутні викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін: проф. В. І. Труба; доц. О.А. Менська;  старші викладачі А.Л. Святошнюк (канд. юрид. наук), І.О. Голоденко, В.А. Завертнєва-Ярошенко, Є.М. Корнеєва, М.С. Федорко та Ю.О. Пилипенко.

Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук
Під час заняття. Фото © Л.М. Токарчук

За результатами проведеного “судового засідання”, що  тривало майже годину, викладачі кафедри дали оцінку діяльності учасників рольової гри, навели свої варіанти побудови правової позиції та своє бачення здійснення необхідних процесуальних дій, проаналізували допущені помилки та недоліки, відмітили позитивні сторони поведінки учасників гри.

Після заняття. Загальне фото студентів – на пам'ять. Фото © Л.М. Токарчук
Після заняття. Загальне фото студентів – на пам’ять. Фото © Л.М. Токарчук
Після заняття. Загальне фото студентів та викладачів – на пам'ять.
Після заняття. Загальне фото студентів та викладачів – на пам’ять.

Як висновок: друге відкрите практичне заняття показало явне покращення (у порівнянні з першим відкритим заняттям) теоретичних знань студентів та розуміння ними практичних аспектів  судового розгляду цивільних справ.

Автор: Ю.О. Пилипенко