Науково-практичний семінар з питань оплати праці та соціального захисту окремих категорій громадян

Другого грудня 2016 року на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбувся науково-практичний семінар з питань оплати праці та соціального захисту окремих категорій громадян.

О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова
О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова

Як основний доповідач на семінарі виступила кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін О. М. Потопахіна. У своїй доповіді вона: розповіла про сучасний стан правового регулювання оплати праці в Україні; проаналізувала зміни до деяких законодавчих актів України в частині оплати праці, виплати стипендій студентам та пенсій окремим категоріям громадян.

Тези доповіді О. М. Потопахіної

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 15.09.2016 р., реєстраційний № 5130), доопрацьованого Кабінетом Міністрів України та поданого на розгляд Верховної  Ради  03.11.2016 р. – в доопрацьованому  варіанті пропонуються зміни до Кодексу законів про працю України та до Закону України «Про оплату праці», які призведуть до звуження трудових прав працівників, особливо бюджетної сфери.

Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова

Крім того, необхідно висловити  заперечення щодо запропонованих змін до статті 95 Кодексу законів про працю України та до статті 3 Закону України «Про оплату праці» (стосовно вилучення з визначення поняття мінімальної заробітної плати положення, яке встановлює, що мінімальна заробітна плата – це заробітна плата за просту, некваліфіковану працю). Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1600 грн.

Не підтримую запровадження змін до  статті 96 Кодексу законів про працю України та до статті 6 Закону «Про оплату праці» про формування схеми посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ, закладів та організацій, які фінансуються з бюджету, на основі мінімального посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України, та встановлення його у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, на 1 січня календарного року, замість норми про затвердження тарифної ставки робітника першого розряду у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати.

О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова
О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова

Не можна погодитися з пропозиціями про вилучення зі статті 3 Закону «Про оплату праці» норми, згідно з якою до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, та доповнення його нормою в новій статті 31, згідно з якою при обчисленні розміру мінімальної заробітної плати працівника не враховуються лише доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат та проведення доплати до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

З 1 грудня 2016 р. підвищуються посадові оклади працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Уряд 23 листопада прийняв постанову«Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

В. І. Труба – учасник семінару. Фото © І. С. Канзафарова
В. І. Труба – учасник семінару. Фото © І. С. Канзафарова

Проект  акта підготовлено Мінсоцполітики з метою підвищення посадових окладів працівників окремих галузей бюджетної сфери у зв’язку із зростанням з 1 грудня цього року мінімальної заробітної плати з 1450 до 1600 грн.

Зокрема, постановою передбачено підвищення тарифної ставки працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 150 грн (на 12,7 відсотка) і встановлення її у розмірі 1335 грн. При цьому зберігається діючий грошовий розрив між мінімальною заробітною платою та тарифною ставкою працівника першого тарифного розряду ЄТС у сумі 265 грн.

Відповідно до зростання посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС та тарифних коефіцієнтів за розрядами ЄТС підвищуються посадові оклади всім категоріям працівників бюджетної сфери з дотриманням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці.

В. І. Труба – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова
В. І. Труба – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова

Крім того, для недопущення „зрівнялівки” у посадових окладах окремих категорій працівників постановою передбачено встановлення диференціації розмірів посадових окладів працівників 1-3 тарифних розрядів ЄТС (на 5-10 грн).

Реалізація постанови буде здійснена в межах видатків, передбачених на оплату праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій у 2016 році.

Цікаво, що всюди пишуть, що посадові оклади підвищує уряд. Але ж це здійснено на виконання Закону України “Про державний бюджет на 2016 р.” Адже з 1 грудня мінімальна заробітна плата становить 1600 грн. А уряд встановив тарифну ставку працівника першого тарифного розряду бюджетної сфери у розмірі 1335 грн. Так він виконує рішення суду про встановлення тарифної ставки працівника першого розряду не нижче мінімальної заробітної плати.

Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова

Не можуть бути підтримані пропозиції щодо змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо виплати студентам-чорнобильцям соціальної стипендії замість підвищеної стипендії.

Зміни до статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення», статей  58, 67 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та інших, щодо продовження терміну обмеження розміру пенсій, зупинення  їх виплати ще на один рік, з 31 грудня 2016 р. до 31 грудня 2017 р., вважаємо неконституційними. Неприпустимими є наміри про перенесення з 1 січня 2017 р. на  1 січня 2018 р. норми про виплату  пенсії у повному розмірі без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення, що передбачається змінами до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова
Учасники семінару. Фото © І. С. Канзафарова

Не підтримую внесення змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», щодо вилучення зі статті 9 норм, якими передбачається, що держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму, підвищує розміри стипендій, а матеріальне забезпечення, включаючи стипендії учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, встановлюється на рівні прожиткового мінімуму. Потребує збереження норма про виплату надбавок до стипендій за успіхи в навчанні, а також щодо підвищених стипендій для окремих категорій молоді.

В. І. Труба (стоїть) і Л. М. Токарчук (сидить). Фото © І. С. Канзафарова
В. І. Труба (стоїть) і Л. М. Токарчук (сидить). Фото © І. С. Канзафарова

Не згодна  із внесенням змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» щодо позбавлення права студентів, учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, на виплату їм стипендії в розмірі, який на 50% перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також надання щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій до завершення їх навчання в навчальному закладі.

Не можна  вносити зміни до частин 4  та 6 статті 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо скасування норми, згідно з якою розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії, та запровадження норми про надання соціальних стипендій, виходячи з рівня доходу сім’ї та успіхів у навчанні студентів, а також надання академічних стипендій лише тим особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Норма про встановлення Кабінетом Міністрів України відсотку студентів, які матимуть право на отримання академічних стипендій та в межах якої вчена рада вищого навчального закладу визначатиме частку студентів на отримання академічних стипендій, призведе до ручного управління стипендіальним забезпеченням здобувачів вищої освіти та загрожує скороченням кола осіб, які отримуватимуть стипендію.

О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова
О. М. Потопахіна – під час виступу. Фото © І. С. Канзафарова

Декларативною виглядає норма про гарантоване право на виплату соціальної стипендії студентам із числа дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а також  студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, без визначення її гарантованих розмірів.

Не можуть бути підтримані наміри про скасування положень, передбачених частиною 8 статті 62 щодо призначення персональних стипендій студентам, які досягли значних успіхів у навчанні та науковій діяльності.

Протизаконними вважаю пропозиції щодо віднесення до системи професійно-технічної освіти вищих навчальних закладів I рівня акредитації, тобто технікумів, педагогічних училищ тощо, які до 1 серпня 2017 р. не отримають ліцензію на підготовку освітнього ступеня бакалавра, що пропонується до підпункту 6 пункту 2  Прикінцевих та перехідних положень.

Замість анулювання підпункту 2 пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону необхідно забезпечити з 1 січня 2017 р. збільшення розміру мінімальної академічної стипендії до рівня прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць.

Не підтримую пропозиції, що пропонуються до частини 18 статті 37 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», згідно з якими передбачається продовження до 31 грудня 2017 р. обмежень у призначенні пенсії науковим працівникам та її обмеження працюючим пенсіонерам розміром 85 відсотків призначеного розміру.


Наведені вище положення викликали дискусію серед учасників семінару. Найактивнішу участь у дебатах взяв декан економіко-правового факультету, професор кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В. І. Труба.

Автор: О. М. Потопахіна