Засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення від 9 листопада 2016 р.

Дев‘ятого листопада 2016 р. на економіко-правовому факультеті ОНУ імені І.І. Мечникова відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення, присвячене проблемам впровадження загальнообов’язкового  державного  соціального   медичного  страхування  в Україні, в якому взяли участь 37 осіб.

О.М. Потопахіна (стоїть) – під час засідання гуртка
О.М. Потопахіна (стоїть) – під час засідання гуртка

Рівень медичного обслуговування населення країни зараз не влаштовує ні населення, ні самих медичних працівників. Сфера охорони здоров’я практично не реформувалась і залишилась неефективною системою медичної допомоги населенню. Разом з тим, за роки незалежності спостерігається поява нових форм медичного обслуговування населення, наприклад, широке впровадження приватних клінік, інституту сімейного лікаря, розвинута система платних медичних послуг, що мають право надавати державні установи, медичне страхування та ін.

Однак, появу нових форм медичного обслуговування населення не можна вважати  корінною зміною самої системи охорони здоров’я. Вони не можуть конкурувати з державною системою по масштабах діяльності, є фінансово недоступними для переважної більшості міського населення. Саме тому,  чергове  засідання студентського наукового гуртка з трудового права і права соціального забезпечення було присвячено актуальній темі: «Перспективи та проблеми впровадження загальнообов’язкового  державного  соціального   медичного  страхування  в Україні».

Традиційно робота студентського наукового гуртка розпочалася зі вступного слова керівника гуртка, к.ю.н, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін О.М. Потопахіної, яка привітала учасників заходу, відзначила важливість обраної тематики та визначила мету засідання – виявлення основних проблем та недоліків існуючої системи медичного обслуговування в країні, визначення можливих шляхів впровадження системи обов’язкового медичного страхування з подальшим аналізом перешкод та перспектив, що пов’язані з таким реформуванням.

Потім виступив основний доповідач – студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Ірина Гущина, яка зорієнтувала студентів в актуальних питанняу в рамках тематики засідання наукового гуртка, проаналізувала законопроекти, розкрила сучасний стан і перспективи впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні. Доповідь було доповнено виступом студентки 2 групи 4 курсу ЕПФ Валерії Ворончук,  яка зробила  екскурс в історію виникнення медичного страхування в Україні та дослідила його розвиток.

Під час засідання гуртка
Під час засідання гуртка

Після цього взяла слово адвокат, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін   Одеського національного  університету  імені І.І. Мечникова, кандидат  юридичних наук  В.В. Валах, яка наголосила, що одне з основних протиріч, що стосуються системи охорони здоров’я в Україні, полягає в несумісності сучасних і більш ефективних форм надання медичної допомоги населенню і державної системи охорони здоров’я, яка залишилась адміністративною. Крім того, В.В. Валах, зауважила, що накопичений  багаторічний світовий досвід у галузі медичного страхування свідчить про високу ефективність різних моделей та систем медичного страхування та страхування здоров’я. До теперішнього часу визначаються три основні види фінансування охорони здоров’я: державне, через обов’язкове та добровільне медичне страхування та змішана форма.

Вікторія Володимірівна підкреслила, що ці види у відокремленому вигляді практично не використовуються ні в одній державі, але в деяких державах вони займають домінуюче положення. Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна система фінансування. У таких країнах, як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Японія, домінує система обов’язкового медичного страхування, а у США має перевагу змішана форма фінансування медичної допомоги, де близько 90 % американців користуються послугами приватних страхових компаній. Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, є Німеччина.

Співдоповідачем, згідно з регламентом, була призначена студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Анастасія Корденкова, яка проаналізувала світовий досвід медичного страхування і можливість застосування його в нашій країні. Студентка 3 групи 4 курсу ЕПФ Вікторія Мурин додала, що  на сучасному етапі розвитку економіки України необхідно досліджувати тенденції розвитку розвинутих країн у сфері соціального забезпечення. Тільки вивчаючи та аналізуючи зарубіжний досвід, можна планувати формування ефективної економічної моделі соціального страхування України, до того ж належна підтримка держави є важливою й необхідною складовою реформування цієї галузі. Впровадження загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування хоча й не вирішить всі проблеми медичної системи України, однак безумовно призведе до підвищення соціальних стандартів держави.

Під час засідання гуртка. Стоять (зліва направо): О.М. Потопахіна, К.Ю. Кармазіна
Під час засідання гуртка. Стоять (зліва направо): О.М. Потопахіна, К.Ю. Кармазіна

Адвокат, доцент кафедри конституційного права та правосуддя   Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, кандидат юридичних наук  К.Ю. Кармазіна висловила свою чітку позицію з цього питання та зробила висновок: «Протягом останніх років вже було розглянуто кілька альтернативних законопроектів, що безпосередньо стосуються загальнообов’язкового медичного страхування, але жодний з них ще не було прийнято, через існування певних проблемних питань, що перешкоджають впровадженню такого виду страхування, а саме: за Конституцією України медична допомога має статус безкоштовної, і сплата страхових внесків на соціальне медичне обов’язкове державне страхування буде автоматично порушувати норми Конституції України».

О.М. Потопахіна  додала: «Якщо буде збільшено нарахування на фонд оплати праці, то для роботодавців буде вигідніше використовувати тіньові схеми оплати праці робітників, що призведе до обмеження її зростання». Дуже важливо, щоб Україна при запровадженні страхової медицини, нової системи надання медичної допомоги, введенні платної медицини та системи оплати за надані послуги перейняла позитивний світовий досвід та врахувала ті помилки, через які пройшли інші країни.

Загалом засідання пройшло на високому науковому рівні, у формі дискусії, під час якої учасники порушували як теоретичні, так і практичні проблеми медичного обслуговування. Слід окремо відзначити студентів, які брали активну участь в обговоренні проблемних питань та висловлювали, обґрунтовували свою точку зору. Зокрема, це: студентка 1 групи 4 курсу ЕПФ Марія Захарченко, студент 2 групи 4 курсу ЕПФ Олександр Рябоконь, студент 5 групи 4 курсу ЕПФ Владислав Фірсов, студент 6 групи 4 курсу ЕПФ Вадим Магазинник та інші.

Студенти на засіданні гуртка, обговорюючи спірні питання між собою, з керівником гуртка, із запрошеними спеціалістами, отримали досвід виступу з доповідями перед аудиторією та набули досвід мислити самостійно.

Автор інформації:  О.М. Потопахіна