ОНУ імені І.І. Мечникова в проекті Британської Ради «English for Universities»

З 6-го по 8-е червня 2016 року в Києві проходив тренінг для викладачів, які в 2015-2016 навчальному році брали  участь у програмі «Англійська мова для вчених» («English for Academics») в рамках Проекту Британської Ради «Англійська мова для університетів» («English for Universities»).

Друкована продукція Британської Ради
Друкована продукція Британської Ради

Проект був ініційований Британською Радою в грудні 2013 року з метою зробити внесок у процес якісних змін щодо рівня володіння англійською мовою як викладачів, так і  студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати більш активну участь у заходах на міжнародному рівні. Цілі Проекту «Англійська мова для університетів»:  сприяти процесу нарощування сталого  потенціалу у галузі викладання англійської мови, для досягнення В2/С1 рівня володіння англійською мовою  згідно із шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;  сприяти запровадженню стандартів володіння англійською мовою у вищих навчальних закладах України.

Під час тренінгу. На передньому плані – М.А. Гора
Під час тренінгу. На передньому плані – М.А. Гора

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова приєднався до Проекту навесні 2015 року. Учасниками Проекту також є: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці; Донецький національний університет, м. Вінниця; Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси. В 2016 році до проекту будуть залучені ще кілька вищих навчальних закладів України.

Під час тренінгу
Під час тренінгу

Тренінг пройшов в Puscha Congress Hotel в місті Києві. Протягом трьох насичених днів викладачі англійської мови та викладачі фахових дисциплін у сумісних сесіях не тільки удосконалювали свої знання з англійської мови, а й обговорювали актуальні питання процесу викладання фахових дисциплін та здійснення наукової роботи в університетах, освоювали нові педагогічні методики.

Під час заходу були підведені підсумки роботи, проведеної в рамках програми «English for Academics» в університетах-учасниках Проекту.

Під час тренінгу
Під час тренінгу

Викладачам також була презентована друга книга серії «English for Academics», в якій для обговорення на заняттях з англійської мови запропоновані такі актуальні для викладачів теми: організація та участь в міжнародних академічних заходах (конференціях, круглих столах, прес-конференціях тощо); написання статей англійською мовою для публікації у фахових виданнях; викладання та навчання англійською мовою. Передбачається, що навчання за цією програмою стартує в університетах-учасниках Проекту з вересня 2016 року.

Вручення сертифікатів учасникам тренінгу. В центрі – М.А. Гора
Вручення сертифікатів учасникам тренінгу. В центрі – М.А. Гора

Від ОНУ імені І.І. Мечникова у заході взяли участь викладачі англійської мови (Оніщук Ірина Юріївна, кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів;  Румянцева Олена Анатоліївна, кафедра іноземних мов природничих факультетів) та викладачі фахових дисциплін (Цевух Юлія Олександрівна, ІМЕМ, кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин; Гора Маріанна Анатоліївна, ЕПФ, кафедра цивільно-правових дисциплін).

Автор інформації: М.А. Гора