Валах Вікторія Володимирівна

В. В. Валах
В. В. Валах

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Народилась 06.07.1979 р. у м.Одесі. У 1994 році закінчила ЗОШ № 51 та вступила до історико-правового класу Приморського ліцею. У 1996 році закінчила Приморський ліцей та вступила до Юридичного інституту Одеського національного університету ім.  І.І. Мечникова. У 2001 році закінчила з відзнакою економіко-правовий факультет ОНУ імені І.І. Мечникова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист». З 2002 року по теперішній час працює на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на тему «Порівняльно-правова характеристика спадкових правовідносин в Україні та зарубіжних країнах (Російській Федерації, Франції, Німеччині та США)». У 2012 році опублікована монографія за результатами дисертаційного дослідження. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

Читає курси «Медичне право» і «Правове регулювання обігу цінних паперів та фондового ринку» (ОР «Магістр»).

Сфера наукових інтересів: медичне право, цивільне право (загальна частина), спадкове право, сімейне право (правовідносини між подружжям, батьками та дітьми).

Бере активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з проблем приватного права.

Нагороджена грамотами економіко-правового факультету у 2010, 2011 роках, грамотами ректора ОНУ імені І.І. Мечникова у 2008, 2018 роках. Має подяки Асоціації юристів України у 2014, 2015, 2018 роках.

Співзасновник та постійний суддя Всеукраїнського Турніру судових дебатів з цивільного права та процесу «Pro et contra», який щорічно проводиться на базі економіко-правового факультету за сприяння керівництва факультету, суддів районних судів м.Одеси, Апеляційного суду Одеської області, адвокатів та юрисконсультів.

У 2010 році успішно здала екзамени та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. З 2014 року – член Одеського відокремленого підзрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу”.

З 2015 року бере активну участь у благодійних заходах Одеського благодійного фонду «Дорога додому».

З 2017 року – член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. У складі Комітету проводить активну роз’яснювальну та практичну роботу з питань впровадження медичної реофрми в Україні. Так, за участю В.В. Валах було розроблено та видано методичні рекомендації для адвокатів, медичних працівників та громадськості «Вакцинація у питаннях та відповідях. Методичні рекомендації» (http://medcom.unba.org.ua/activity/news/3426-metodichni-rekomendacii-vakcinaciya-u-zapitannyah-i-vidpovidyah.html)

З 2018 року – член Європейської асоціації медичного права.

Проводить активну науково-практичну роботу серед адвокатів, медичних працівників, студентів юридичних та медичних закладів вищої освіти України, з метою підвищення правової та медичної культури суспільства.


Вторая международная программа стажировки «Правовые системы современности: традиции и транзиции»

Преподаватели кафедры гражданско-правовых дисциплин приняли участие в IV Международном конгрессе медицинского права

Позачергове онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з цивільного права (02.06.2020)

Онлайн-засідання (ZOOM) студентського наукового гуртка з трудового права та права соціального забезпечення (29.04.2020)

V Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу

Відкрита лекція, присвячена проблемам медичної реформи

IV Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу

Практичний семінар “Права медичних працівників: сучасні реалії та перспективи” (6.04.2018)

Відкрита лекція, присвячена 25-річчю з дня прийняття Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

Стажування доцента В.В. Валах у Фінляндії


Основні праці:

  1. Валах В.В. Доктринальне та правозастосовче визначення підстав процесуального правонаступництва / В.В. Валах // Право і суспільство. – 2015. – №6. – Ч. 2. – С. 53–57.
  2. Валах В.В. Відмежування правонаступництва від суміжних явищ у цивільному праві / В.В. Валах // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – 2015. – № 30. – Т. 1. – С. 114–118.
  3. Валах В.В. Совершенствование концепции принципа правопреемства в гражданском праве // Государство и общественное развитие: исторические предпосылки и современные проблемы [коллект. монография] / Аминов С.Р., Авдеева А. А., Валах В. В., Гусев А. В., Кошелева А.И., Соловьев А.А., Чердакова Л. А., Уварова Г.Г. – Москва: Издательство Перо, 2013. – 108 с. (С. 72–85).
  4. Валах В.В. Договір транспортного експедирування // Цивільне право України: Особлива частина: підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін.; за ред.. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – К.: Знання, 2013 – С. 268–178. – (Сер. «Вища освіта ХХІ століття»).
  5. Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование) : монография. – Харьков: Бурун Книга, 2012. – 320 с.
  6. Валах В.В. Теоретико-правовое обоснование существования конструкции «право на право» в украинском и российском гражданском праве // Вісник ОНУ: Правознавство. – 2011. – Т.16, вип. 15. – С. 41–55.
  7. Валах В.В. Правове положення кредиторів та боржників спадкодавця у спадковому правовідношенні // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 4. – С. 106–108.
  8. Валах В.В. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – С. 134–135.
  9. Валах В.В. Тестаментоздатність як складова цивільної правосуб’єктності // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4 (36). – С. 36–40.
  10. Валах В.В. Постатейний коментар до Глави 28 Цивільного кодексу України («Право власності на житло») // Цивільний кодекс України: Коментар. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 338–346.