Валах Вікторія Володимирівна

В. В. Валах
В. В. Валах

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін.

Народилась  06.07.1979 р. у м. Одесі. У 1994 році закінчила одеську ЗОШ № 51 та поступила до історико-правового класу Приморського ліцею м. Одеси. У 1996 році закінчила Приморський ліцей та поступила до Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. У 2001 році закінчила з відзнакою Одеській національний університет імені І.І. Мечникова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «Юрист». З 2002 року по теперішній час працює на кафедрі цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» на тему «Порівняльно-правова характеристика спадкових правовідносин в Україні та зарубіжних країнах (Російській Федерації, Франції, Німеччині та США)». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільно-правих дисциплін.

Читає курси «Основи римського цивільного права» (ОКР “Бакалавр”), «Проблеми цивільного права» (ОКР “Магістр”), спеціальний курс «Медичне право» (ОКР “Спеціаліст”).

Сфера наукових інтересів: цивільне право (загальна частина), спадкове право, медичне право.

Бере активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях з проблем приватного права.

Нагороджена грамотами економіко-правового факультету  у 2010, 2011 роках. Має подяки Асоціації правників України 2014 та 2015 рр.

Співзасновник та постійний суддя всеукраїнського Турніру з судових дебатів «Pro et contra», який щорічно проводиться на базі економіко-правового факультету за сприянням керівництва факультету, судей районних судів м. Одеси та Апеляційного суду Одеської області, адвокатів та юрисконсультів.

У 2010 році успішно здала екзамени та отримала Свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю. З 2014 року – член Одеського відокремленого підрозділу ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу». Спеціалізується на наданні правової допомоги фізичним особам з питань спадкового та сімейного права.

З 2015 року бере активну участь у благодійних заходах Одеського благодійного фонду «Дорога до дому» та Міжнародного християнского благодійного фонду «Сонячний світ»


IV Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу

Практичний семінар “Права медичних працівників: сучасні реалії та перспективи” (6.04.2018)

Відкрита лекція, присвячена 25-річчю з дня прийняття Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”

Стажування доцента В.В. Валах у Фінляндії


Основні праці:

  1. Валах В.В. Доктринальне та правозастосовче визначення підстав процесуального правонаступництва / В.В. Валах // Право і суспільство. – 2015. – №6. – Ч. 2. – С. 53–57.
  2. Валах В.В. Відмежування правонаступництва від суміжних явищ у цивільному праві / В.В. Валах // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. – 2015. – № 30. – Т. 1. – С. 114–118.
  3. Валах В.В. Совершенствование концепции принципа правопреемства в гражданском праве // Государство и общественное развитие: исторические предпосылки и современные проблемы [коллект. монография] / Аминов С.Р., Авдеева А. А., Валах В. В., Гусев А. В., Кошелева А.И., Соловьев А.А., Чердакова Л. А., Уварова Г.Г. – Москва: Издательство Перо, 2013. – 108 с. (С. 72–85).
  4. Валах В.В. Договір транспортного експедирування // Цивільне право України: Особлива частина: підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін.; за ред.. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – К.: Знання, 2013 – С. 268–178. – (Сер. «Вища освіта ХХІ століття»).
  5. Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование) : монография. – Харьков: Бурун Книга, 2012. – 320 с.
  6. Валах В.В. Теоретико-правовое обоснование существования конструкции «право на право» в украинском и российском гражданском праве // Вісник ОНУ: Правознавство. – 2011. – Т.16, вип. 15. – С. 41–55.
  7. Валах В.В. Правове положення кредиторів та боржників спадкодавця у спадковому правовідношенні // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – № 4. – С. 106–108.
  8. Валах В.В. Проблемні питання дійсності заповіту самовбивць // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 3. – С. 134–135.
  9. Валах В.В. Тестаментоздатність як складова цивільної правосуб’єктності // Університетські наукові записки. – 2010. – № 4 (36). – С. 36–40.
  10. Валах В.В. Постатейний коментар до Глави 28 Цивільного кодексу України («Право власності на житло») // Цивільний кодекс України: Коментар. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 338–346.