Загальна інформація

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена згідно з рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, наказом ректора університету № 18-02 від 17.05.1999 р. для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців зі спеціальності «Правознавство».

IMG_06531
В.І. Труба
0006-872
І.С. Канзафарова

З моменту створення кафедри та до вересня 2015 р. керівництво кафедрою здійснював кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.І. Труба. З 1 вересня 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України І.С. Канзафарова.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 “Право” на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Цивільне право;
 • Сімейне право;
 • Цивільний процес;
 • Цивільне та торгове право зарубіжних країн;
 • Контрактне право;
 • Основи римського цивільного права;
 • Правове регулювання відносин власності;
 • Право інтелектуальної власності;
 • Правове регулювання обігу цінних паперів;
 • Транспортне право;
 • Виконавче провадження;
 • Житлове право;
 • Трудове право;
 • Право соціального забезпечення;
 • Земельне право;
 • Аграрне право;
 • Екологічне право;
 • Екологічне право з основами екології;
 • Міжнародне екологічне право;
 • Медичне право;
 • Порядок вирішення трудових спорів;
 • Основи охорони праці;
 • Основи охорони праці в галузі;
 • Методологія юридичних наук;
 • Проблеми цивільного права;
 • Взаємодія суспільства та природи.

Крім того, кафедра забезпечує викладання: блоку юридичних навчальних дисциплін  –  для спеціальностей “Менеджмент” і “Облік та оподаткування” економіко-правового факультету; навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” – для студентів усіх навчальних підрозділів університету; окремих юридичних навчальних дисциплін – для студентів деяких навчальних підрозділів університету.